BUITEMUURSE PROGRAM: 1e en 2e Kwartaal 2018:

Beste Ouers

Ons het die 5 top redes saamgestel om te bepaal waarom ons dink dat dit ‘n goeie idee is dat leerlinge sport moet speel.  Om aan ‘n sportsoort deel te neem gee leerlinge van alle ouderdomme menige voordele en dra by tot hulle fisiese, sosiale en geestelike ontwikkeling.

 1. Sport bou selfvertroue en eie waarde:Kinders leer om met selfvertroue te speel, veral as hulle sien dat hulle harde werk vrugte afgewerp het. As hulle, hulle mikpunte en doelwitte bereik op die sportveld leer dit hulle dat hulle al hulle ander doelwitte ook kan bereik.
 2. Sport help ontwikkel spanwerk en leierskaps eienskappe: Deur saam te werk aan ‘n gemeenskaplike doel of mikpunt help dit kinders om kommunikasie-asook probleemoplossings- vaardighede te ontwikkel. Leerlinge kan die voordeel daarvan op die veld asook in die klaskamer en in die lewe daarbuite benut.
 3. Dit is ‘n natuurlike stres ontlaaier: Oefening is ‘n wonderlike manier om kinders te help ontspan en “te laat gaan”. Dit help hulle verder met die bou van verhoudinge wat as ‘n ondersteuningstesel kan dien.
 4. Dit help kinders om ‘n lewenslange gesonde leefstyl te ontwikkel: Gereelde fisise aktiwiteit verbeter ‘n kind se fiksheid en help hulle om ‘n gesonde liggaam te ontwikkel.
 5. DIS PRET!!Dit gee kinders ‘n groep waarvan hulle deel kan wees. Hulle is saam met ‘n groep met dieselfde belangstellings.

 

Neem kennis van die volgende belangrike sake:

 

 1. Indien die weer nie toelaat dat ons met die sportoefening voortgaan nie sal daar teen 13:00 ‘n sms aan ouers gestuur word dat die sport gekanselleer is.  Die afrigter sal steeds beskikbaar wees om toesig te hou oor leerlinge wat nie gehaal kan word nie. Oefeninge sal slegs in uiterste gevalle gekanselleer word.
 2. Verseker dat leerlinge asseblief toepaslike oefendrag saambring skooltoe. Dit moet van so ‘n aard wees dat die spesifieke sport daarin gespeel kan word.
 3. Tydens weg wedstryde moet ouers ten minste 30 voor die busse arriveer by die skool wees om hul kinders te kom haal.  Onderwysers sal slegs vir 15 minute hier wees om toesig te hou.
 4. Leerlinge moet hulself reeds teen eerste pouse by die afrigter van die sport verskoon indien hulle nie die oefening kan bywoon nie.
 5. INDIEN U KIND SIEK IS VIR ‘N WEDSTRYD MOET U ASSEBLIEF DIE AFRIGTER VROEGTYDIG LAAT WEET SODAT ‘N PLAASVERVANGER GEVIND KAN WORD. VERKIESLIK DIE VORIGE DAG , OF TEEN 10:00 OP DIE DAG VAN DIE WEDSTRYD.
 6. Sodra ‘n leerling hom/haarself aan ‘n sport verbind het, verwag ons dat hulle elke oefening en wedstryd sal bywoon.  Leerlinge word nie toegelaat om in die middel van ‘n seisoen van sportkode te verander nie bv. van hokkie na netbal. Indien u kind nie vir ‘n span gekies word nie, help hom/haar om nie moed te verloor nie en summier op te hou nie.  Leer hulle dat dit deel van die lewe is en dat hulle moet aanhou.  Daar is baie ander voordele wat hulle uit die sport kan put.
 7. Kommunikeer asseblief gereeld met die afrigters indien u probleme ervaar of voorstelle het.  Moet nie u ongelukkigheid deel met die gemeenskap voordat die skool nie alles in hulle vermoë gedoen het om u te help nie.

 

Sportgroete

MNR E VAN DER MERWE : SPORTHOOF

 

 

ALL EXTRA MURAL ACTIVITIES

BUITEMUURSE AKTIWITEITE

TEAM
DAY/ DAG
TIMES
COACH

RUGBY:

    TYE       AFRIGTER
U/7 MONDAY / WEDNESDAY 13:15 – 14:15 Mr..M.Nkwanyana /Mr. E.Blanden de Chalain/

Mr.R.Wessels

U/8 MONDAY / WEDNESDAY 13:15– 14:15 Mr M. van Niekerk /

Mr.N-J Chowles/ Mr. J. Schoeman.

U/9 MONDAY /WEDNESDAY 14:15 – 15:15 Mr.E. Blanden de Chalain/

Mr.M. van Niekerk.

U/10 MONDAY /WEDNESDAY 14:15 – 15:15 Mr.N-J Chowles /

Mr.L. Gray.

U/11 MONDAY / WEDNESDAY 14:15 – 15:30 Mr.R. Wessels / Mr.M. Nkwanyana.
U/13B TUESDAY / THURSDAY 14:15 – 15:30 Mr.J. Schoeman/ Mr. J-P Janse van Rensburg
U/13A TUESDAY / THURSDAY 14:15 – 15:30 Mr. van der Merwe /

Mr. F. Swanepoel

NETBALL:
U/7 MONDAY / WEDNESDAY 13:15 – 14:15 Mrs.D. Macdonald /

Mrs.M.Vermaas

U/8 MONDAY / WEDNESDAY 13:30 – 14:15 Ms. S. Cronje /Mrs. L.Beukes

Mrs.A. Le Roux

U/9 MONDAY / WEDNESDAY 13:45 – 14:30 Ms. L. Janse van Rensburg Mrs. K. De Jager/ Mrs. M. Jonker
U/10 MONDAY / WEDNESDAY 14:15 – 15:30 Ms.J. Grobler /

Mrs.M. Oosthuizen.

U/11 MONDAY / WEDNESDAY 14:15 – 15:30 Ms .A. Strydom /

Mrs.M. van Heerden

U/13A TUESDAY / THURSDAY 15:30 – 17:00 Mrs. Delport /

Mrs. van Rooyen

U/13B TUESDAY / THURSDAY

 

15:30 – 17:00 Mrs. Delport /

Mrs. van Rooyen

U/13 C TUESDAY / THURSDAY 14:15 – 15:15 Mrs. Mbatha

 

U/13 D TUESDAY / THURSDAY 14:15 – 15:15 Mrs. Mbatha

 

 

HOCKEY:
U/7 GIRLS MONDAY / WEDNESDAY 13:30– 14:30 Ms.A. Buitendach
U/7 BOYS TUESDAY/THURSDAY 13:30 – 14:30 Ms.A.Bain/ M. van de Bergh
U/8 GIRLS MONDAY / WEDNESDAY 13:30 – 14:30 Mrs.M. Cillie
U/8 BOYS TUESDAY/THURSDAY 13:30 – 14:30 Mrs. I van Zyl/ Ms. D. Forrester/Mrs. S.Patterson
U/9 GIRLS MONDAY / WEDNESDAY 13:30 – 14:30 Mrs.L. Wessels
U/9 BOYS MONDAY / WEDNESDAY 13:30 – 14:30 Mrs.R. de Meyer
U/10 GIRLS TUESDAY / WEDNESDAY 14:15 – 15:30 Mrs.M. Janse van Vuuren
     U/10 and U/11 BOYS MONDAY/WEDNESDAY 14:15- 15:15 Ms. M. van der Bergh/D. Forrester/A. Pienaar
U/13A GIRLS TUESDAY / THURSDAY 15:00 – 17:00 Mrs. Gray / Mrs.I. Linde
U/13B GIRLS TUESDAY / THURSDAY 15:00 – 17:00 Mrs. Gray / Mrs. I. Linde
U/13C GIRLS TUESDAY / THURSDAY 14:15 – 15:15 Mrs. L. De Jager.
U/13A BOYS MONDAY/WEDNESDAY 15:00 -17:00 Ms.A. Pienaar/ M. van den Bergh
U/13B BOYS MONDAY/WEDNESDAY 14:15 – 15:45 Ms. A. Pienaar/M. van den Bergh
TENNIS: From Middle February
Seniors MONDAY 14:30 – 15:30 Mr. and Mrs. Sharp
Intermediate THURSDAY 14:30 – 15:30 Mr. and Mrs. Sharp
1st Team Squad WEDNESDAY 16:00 – 17:00 Mrs.S. Charters / Mr.G. Sharp

 

Juniors TUESDAY 13:30 – 14:30 Mrs. Charters / Mrs.M. Cillie/Mrs. A. Buitendach
Advanced squad MONDAY 16:00 -17:00 Mrs. S.Charters
CHESS:
Juniors WEDNESDAY       Begin 27 Feb 14:00 – 14:45 Mrs. le Roux
Seniors TUESDAY              Begin 14 Feb 14:00 – 15:00 Mrs. le Roux
DRUMMIES: Begin 26 Jan
First Term

Second Term

THURSDAY

THURSDAY

14:00 – 15:30

14:00 – 15:15

Mrs. K. De Jager/

Mrs. W. Meyer /

Ms.S. Cronje / Ms. Y. Haahoff

Mrs. N. Sharp

SWIMMING Starting on 22 Jan
Seniors MONDAY / WEDNESDAY 14:15 – 15:00 Mrs.S.Kriek / Mrs. I. Myburgh/Mrs.Z. Mbatha/

Mrs L.Janse van Rensburg.

Juniors TUESDAY / THURSDAY 14:15 – 14:45 Mrs. M. Cillie
Amajuba Gala MONDAY 22/01/18 @ Ferrum Swimming Pool

 

Athletics :

Heats will take place during school time on Thursday 18 Jan and Friday 19 Jan  Learners from grade 4-7 may come to school in their sports clothes.  The Inter House Athletics Meeting will take place on Friday 26 Jan at Amajuba High School.

 

Atletiek: Uitdunne vind plaas op 18 en 19 Januarie tydens skoolure.  Leerlinge in grad 4-7 moet in hulle sportdrag skooltoe kom.  Die Interhuis Byeenkoms vind plaas op Vrydag 26 Januarie by Amajuba Hoërskool.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *