OMSENDBRIEF 1 VAN 2018

Beste Ouers

OMSENDBRIEF 1 VAN 2018

Welkom by die 2018 skooljaar.  Ons glo en vertrou dat dit ‘n besondere jaar vir u en u kind hier by die skool sal wees.

Ons wil graag in besonder al ons nuwe leerlinge en ouers by die Huttie familie verwelkom.  Ons weet dat u kind vinnig sal inskakel by die skool en ons aktiwiteite.

Neem asseblief kennis van die volgende sake:

1.      INLIGTINGSAANDE: Daar is inligtingsaande vir alle ouers saam met hulle kinders se registeronderwysers.  Tydens hierdie vergaderings sal die onderwysers u meedeel wat om in die komende jaar te verwag. Dit is belangrik dat u hierdie vergaderings bywoon in die beste belang van u kind.  Vergaderings begin om 17:30

Baba-en peuterklasse en 3 jarige “potty trainers” – Donderdag 18 Januarie

Graad R,RR,RRR & 3 jariges – Woensdag 17 Januarie

Graad 1: Woensdag 17 Januarie

Graad 2 : Donderdag 18 Januarie

Graad 3 & 7 : Maandag 23 Januarie

Graad 4: Dinsdag 23 Januarie

Graad 5: Woensdag 24 Januarie

Graad 6: Donderdag  25 Januarie

Baba-en peuters asook alle kleuters by Bergsig en graad 1-3 ouers gaan direk na u kind se registerklasse.  Graad 4-7 ouers kom eers in die skoolsaal bymekaar.

2.      PERSONEEL:  Ons verwelkom graag die volgende nuwe personeel by die span:     Mev. Marcel Oosthuizen (Engels Huistaal gr 6 & 7), Mnr Eric Blainin de Chalain (LO), Mev.Marié Jonker (Gr 3 Afr), Mej. Donné Forrester en Mej. Megan Steenkamp (Klasassistente), asook Mev. Charmain Swanepoel by graad RR (Huttenpark Kleutersentrum).  Mev. Debbie Motte is in die HippoTique aangestel. Sy is reeds hard aan die werk en ons glo sy het reeds haar voete gevind.

Ons groet Mnr. Thinus Laatz en Mev. Ilze Myburgh wat die onderwys vaarwel roep en en bedank hulle vir hulle waardevolle insette oor die afgelope jare.                    Mej. Melanie van den Berg, wat die graad 2 klasassistent was, skuif nou as voltydse onderwyseres na die graad 3 Afrikaanse klas en Mej. Jana Grobler skuif van graad 3 na graad 6.

3.      SKOOLTYE GR 1-7:    Neem kennis van die skooltye.  Die skool begin soggens stiptelik om 07:30 en die laaste klok lui om 13:15 (Gr 1 & 2), 13:30 (Gr 3) en 14:00 (Gr 4-7) van Maandag tot Donderdag.  Op Vrydae verdaag die graad 1 -3 leerlinge om 12:30 en die res van die skool om 13:30.  Sorg asseblief dat u kind betyds by die skool besorg word. Prefekte sal die hekke om 07:30 sluit, en leerlinge wat laat is moet saam met hulle ouers in die kantoor aanmeld.  Verseker dat u kind eerder teen 07:25 op die laatste by die skool is.

4.      SKOOLTYE KLEUTERSENTRUM: Deure open om 07:00 soggens.  Klasse begin om 08:00 en leerlinge moet dan reeds by die skool wees.  Formele klasse tot  12:00 vir 3,4 en 5 jarige klasse en 12:15 vir die graad R klasse en dan neem nasorg ‘n aanvang tot 17:15.

5.      WAGKLAS:  Vir die gerief van ouers sal die graad 1- 3 leerlinge in ‘n wagklas, onder toesig, gehou word totdat hulle broers of susters om 14:00 uitkom.  Hierdie wagklas is ‘n GRATIS diens en sal gehou word in die speelparkie digby die juniorfase klasse.

6.      NASORG:  Ons beskik oor twee goed toegeruste nasorgsentrums waarvan u gebruik kan maak as ‘n veilige hawe om u kinders smiddae laat.  Daar is twee voltydse dames  aan diens van 13:00 tot 17:15 by die Huttenpark kampus.

Op die kleutersentrum kampus begin nasorg om 12:00 tot 17:15 waar daar drie voltydse dames aan diens sal wees.

Leerlinge sal ook na mevv Van Rooyen (Gr 1&2) en M Jonker J Grobler (Gr 3-7) gaan vir een uur se tuiswerk van Maandae tot Donderdae.

Ons glo dat hierdie nasorgfasiliteit ‘n diens van hoogstaande gehalte lewer.  ‘n Plek waar u, u kind met gemoedsrus kan laat.

Die tariewe vir 2018 is as volg:

Huttenpark:

13:00 tot 15:00 – R 195 vir ‘n 10 dae koepon ;  (R19.50 per dag)

13:00 tot 17:00 – R 235 vir ‘n 10 dae koepen;  (R23.50 per dag)

Leerlinge wat nie ‘n koepon het nie en net per geleentheid kom, betaal R35,00 per dag.

Koepons is slegs in die kantoor beskikbaar.

Vakansie nasorg:

Van 07:30 tot 12:00: R 23.50 per dag

Van 07:30 tot 17:00: R 47,00 per dag

 

Kleutersentrum:

Januarie en Desember geen maandelikse nasorgfooi, maar ‘n per dag tarief:

Tydens skooldae in Jan en Des: Tot 13:00  – R 12 per dag

Tot 15:00 – R 17 per dag

Tot 17:00 – R 21 per dag

Vakansietyd in Jan en Des:    Tot 13:00 – R 26 per dag

Tot 15:00 – R 38 per dag

Tot 17:00 – R 46 per dag

Normale tariewe Februarie tot November:

12:15 tot 13:00 : R 180 pm

12:15 tot 15:00 : R 390 pm

12:15 tot 17:00 : R 480 pm

Vakansie nasorg (Apr, Jul, Okt)

Normale fooi plus R22 per dag

 

7.      BUSROETES: R 10,00 per rit ( R 20 per dag) 5 dag koepon: R 100.  Koepons is beskikbaar in die kantoor.  Roetes word soggens vanaf 06:50, om 13:00 en om 14:00 gery.  Kontak asseblief Mnr. L Gray vir verdere navrae.

Daar is ‘n vaste roete wat gery word, en ons kan slegs ‘n sekere hoeveelheid leerlinge op die bus toelaat. Kontak die kantoor indien u nie reeds u kind geregistreer het as ‘n “buskind,” nie om sodoende te verseker dat daar wel plek op die bus is.

 

8.      SPORT: Ek sluit hierby die sportprogram vir die kwartaal in. Moedig asseblief u kind om ten minste aan een aktiwiteit deel te neem.

9.      ATLETIEKBYEENKOMS: (Graad 4-7) Die interhuisbyeenkoms vind reeds plaas op Vrydag 26 Januarie by die atletiekveld van Hoërskool Amajuba.  Die byeenkoms begin om 08:30 en ouers van leerlinge in graad 4 – 7 moet assbelief hul kinders  teen 08:00 by Amajuba Skool besorg.  Die Graad 1-3 leerlinge gaan normaalweg skool by Huttenpark.

10.  SKOOLFONDS 2018:

SKOOLFONDS HUTTENPARK:

Tydens die Algemene Jaarvergadering van Ouers is die skoolfonds vir leerlinge in graad 1-7  vasgestel op R 11 540. Gewone betaling geskied oor 10 maande as volg: Jan: R1 190 en dan Feb tot Okt: R 1 150 pm.

SKOOLFONDS GR 1: R 11 500 per jaar waarvan R 700 in November 2017 betaalbaar was.

SKOOLFONDS KLEUTERSENTRUM:

Babasorg: R 1 200 x 12 maande

Peutersorg: R 1 200 x 12 maande

Kleuters 3 jaar tot 6 jaar: R 9 790 per jaar; R 890 pm x 11 maande vir leerlinge wat 5 dae ‘n week kom.

 

Ander Korting: Ouers met 3 of meer kinders kan die skool kontak om te hoor of hulle kwalifiseer vir korting op skoolfonds.  Die derde kind kwalifiseer vir 50% korting.   Elke versoek sal op meriete hanteer word.  Die eerste twee kinders betaal steeds die volle bedrag.

Keerdatum: Maandelikse paaiemente is betaalbaar voor of op die 7de dag van die volgende maand,  waarna geregtelike stappe onmiddellik in werking tree.  Oorhandigings sal kwartaalliks geskied, en enige regskostes sal by u rekening gevoeg word.

Reëlings: Ouers word daaraan herinner dat enige reëlings wat in 2017 getref is, opnuut aan die  begin van elke nuwe jaar skriftelik gemaak moet word. Rig hierdie korrespondensie aan die Beheerliggaam Voorsitter.

Vrystellings: In sekere uitsonderlike gevalle kwalifiseer ouers om aansoek te doen vir vrystelling of  gedeeltelike vrystelling van skoolfonds.  Dokumentasie vir die aansoek vir vrystelling is by Sheila Lizen, die finansiële sekretaresse beskikbaar.  Aansoeke moet die skool teen 28 Feb 2018 bereik.  U sal dan ook u redes kan motiveer by ‘n onderhoud met die Beheerliggaam se Finansiëlekomitee wat u moet bywoon.

Elektroniese Bankinbetaling:  Bankbesonderhede is as volg:

Huttenpark leerders (Gr 1-7) Nedbank tjekrekeningnr: 1648094295, Bankkode:  164826.

Bewys van betaling moet ge-epos  word aan finance@huttenpark.co.za of deurgefaks word aan die kantoor by 086 7321499.  Indien moontlik versoek ons dat u elke kind se rekening apart betaal

 

Huttenpark Kleutersentrum (voorheen Bergsig) : Nedbank tjekrek. 1648093825

Epos bewys van betaling vir die kleuterskool na bergsigadmin@huttenpark.co.za

 

Dui asseblief duidelik op die depositostrokie u kind se naam en graad of rekeningnommer  soos op die rekeningstaat aangedui is, aan.

Geen tjeks word aanvaar nie.

Kom tref asseblief vroegtydig reëlings indien u probleme ervaar.

 

Indien u toergelde, kleregeld of uitstappies per EFT betaal, dui duidelik aan waarvoor die betaling is, anders word die geld aan skoolfonds toegeken.

Ons kry steeds verskeie inbetalings met geen verwysings nie, en die fondse lê onopgeëis in ons boeke.

Dankie vir die ouers wat reeds hul volle skoolfonds vir die jaar betaal het.

 

11.  MEDISYNEBELEID:  Volgens wetgewing mag ons nie medisyne aan leerlinge voorsien nie.  Ons het egter ‘n vorm ontwerp waarby u, as ouer, toestemming verleen dat ons spesifieke medikasie kan toedien.  Indien u nie toestemming verleen nie sal geen medikasie aan u kind gegee word nie, en sal u geskakel word om u kind by die skool te kom haar.  Vul asseblief die meegaande vorm in en stuur terug na u kind se registeronderwyser.

 

12.  MIDDAGETES:  Ons herinner u aan die gesonde, gebalanseerde middagetes wat aan die leerlinge  verskaf word teen R28 per ete (Gr 1-7) en R15 per ete vir kleuters.  (Macaroni & kaas; herderspastei, frikkadelle, kapokaartappel (mash) en ertjies; wors en groente, is maar ‘n paar van die voorbeelde).  Hierdie etes sal op bestelling, van 12:00  beskikbaar wees in die lapa asook by die kleuterskool.  Die spyskaart vir die volgende paar weke is hierby ingesluit.  Stuur u bestelling saam met die kontant skool toe.  Etes sal op Maandag 22 Januarie by HP en 3 Januarie by die kleutersentrum begin.

 

13.  KOMMUNIKASIE VANAF DIE SKOOL:  Die meeste mense het deesdae toegang tot die internet.  Besoek asseblief  Huttenpark se webwerf by www.huttenpark.co.za om al die nuutste inligting oor die skool en sy aktiwiteite te verkry.  Registreer ook asseblief hier sodat u die weeklikse program en omsendbriewe via e-pos en D6 boodskappe kan ontvang.  Ons personeel doen baie moeite om op ‘n gereelde grondslag die webwerf op te dateer.  Dit is ‘n vinnige en effektiewe manier om op hoogte te bly met skoolsake, waar u kind tog die meeste van die dag deurbring.  Skakel gerus met u kind se klasonderwyser om belangrike sake met hulle te bespreek.

Wees asseblief baie versigtig met u Facebook kommunikasie.  Sensitiewe sake moet beslis nie hier aangespreek word nie, en moet liefs met die regte persone opgeneem word.  Dit kan anders vir u en vir ons in ‘n verleentheid ontaard.

Ons het ook ‘n Huttenpark Facebook blad waarby u kan aansluit.  Ons plaas gereeld foto’s en verslae van funksies hierop.

 

Ons sms stelsel is ook ‘n baie effektiewe wyse van kommunikasie.  Ons gebruik die stelsel om algemene boodskappe aan u te stuur asook meer persoonlike boodskappe soos om u te laat weet indien u kind afwesig is, of indien hy/sy ‘n detensiebrief ontvang het of om u geluk te wens met ‘n prestasie. Hulle toetspunte is ook op die stelsel beskikbaar. Met die stelsel kan u antwoord op die boodskap of self ‘n boodskap stuur.  Laai asseblief die Principal Talk+ toep (APP) af en besoek die skool se webwerf om riglyne te kry van hoe om te registreer.  Dit is egter uiters noodsaaklik dat ons te alle tye u korrekte selnommer het.

 

14.  KLERASIE BY DIE HIPPOTIQUE:  Koop gerus in die skoolwinkel (HippoTique) vir u ‘n Huttie ondersteunershemp om na sportgeleenthede te dra.

Seuns en dogters kan ook ‘n Huttie pet of ‘n wyerandhoed koop as beskerming teen die warm son.  Dit kan skool toe asook vir sport gedra word.

15.  SONBESKERMING: In die lig van die uiters warm dae wat ons beleef wil ons aanbeveel dat u kind ‘n skoolpet of breerandhoed skooltoe bring. Verseker dat die items duidelik gemerk is. Leerders word aanbeveel om SPF30 of hoër voor skool aan te wend en weer voor middagsport begin.

 

16.  SKOOLTASSE: Ek herinner u aan die beleid oor wielietjiestasse wat in 2017 aan u gestuur is.  Slegs graad 5, 6 en 7 leerlinge wat wielietjiestasse gehad het mag hulle gebruik tot tyd en wyl hulle vervang moet word.  Die Huttenpark skooltas is in die HippoTique beskikbaar en is verpligtend.

 

Baie sterkte vir die jaar wat voorlê.  Ons glo dit sal ‘n onvergeetlike jaar vir u kind wees.

 

Groete

JN GROBLER

SKOOLHOOF

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *