Please take note the Interhouse Cross Country will be held on 19 June 2018.

Learners must please wear their house shirts and takkies to school.

All learners will be participating and spectators are very welcome.

Neem asseblief kennis dat die Interhuis Landloop op Dinsdag 19 Junie 2018 sal plaasvind.Leerders moet met hul huis hempde en tekkies skool toe kom.

Alle leerders sal deelneem en toeskouers is baie welkom.

 

 

Program

Events Time Distance Age group
Race 1 08:30 2km Boys and Girls 9 years
Race 2 09:00 1km Boys and Girls 8 years
Race 3 09:30 1km Boys and Girls 7 years
BREAK
Race 4 10:15 2km Boys and Girls 10 years
Race 5 10:45 3km  Girls 13 years
Race 6 11:15 3km Boys and Girls 12 years
Race 7 11:45 3km Boys and Girls 11 years
Race 8 12:15 4km Boys 13 years and Boys and Girls 14 years

 

Dear Parents,

For the “Bring your wheels to school” day, please take note of the following:

  • The Junior day (Gr 1 – 3) will be on Wednesday,  20 June 2018.
  • The Senior day (Gr 4 – 7) Will be on Thursday, 21 June 2018.
  • the tuck shop will be open.
  • where possible learners must try to wear protective gear for example helmets
  • the staff and school will not take responsibility for any damage that might occur to the “wheels”.
  • the learners participate at their own risk,
  • please try and put a name tag on the “wheels” for identification.
  • the school will close at 12:30 on Wednesday, 20 June, and Thursday, 21 June, for all learners.

Thank you

Beste Ouers,

Vir die “Bring jou wiele skool toe” dag, hou asseblief die volgende in gedagte:

  • Die Junior dag (Gr 1 – 3) is op Woensdag, 20 Junie 2018.
  • De Senior  dag (Gr 4 – 7 ) is op Donderdag, 21 Junie 2018.
  • die snoepie sal oop wees.
  • waar moontlik moet die leerders veiligheidsklere dra soos valhelms.
  • die personeel en skool  neem geen verantwoordelikheid vir moontlike skade aan die “wiele” nie.
  • die leerders neem deel op eie risiko.
  • probeer asseblief om ‘n naamkaartjie aan die “wiele” te sit vir uitkenning.
  • die skool sal om 12:30 sluit op Woensdag, 20 Junie, en Donderdag, 21 Junie vir alle leerders.

Baie dankie