Dear Parents,

For the “Bring your wheels to school” day, please take note of the following:

 • The Junior day (Gr 1 – 3) will be on Wednesday,  20 June 2018.
 • The Senior day (Gr 4 – 7) Will be on Thursday, 21 June 2018.
 • the tuck shop will be open.
 • where possible learners must try to wear protective gear for example helmets
 • the staff and school will not take responsibility for any damage that might occur to the “wheels”.
 • the learners participate at their own risk,
 • please try and put a name tag on the “wheels” for identification.
 • the school will close at 12:30 on Wednesday, 20 June, and Thursday, 21 June, for all learners.

Thank you

Beste Ouers,

Vir die “Bring jou wiele skool toe” dag, hou asseblief die volgende in gedagte:

 • Die Junior dag (Gr 1 – 3) is op Woensdag, 20 Junie 2018.
 • De Senior  dag (Gr 4 – 7 ) is op Donderdag, 21 Junie 2018.
 • die snoepie sal oop wees.
 • waar moontlik moet die leerders veiligheidsklere dra soos valhelms.
 • die personeel en skool  neem geen verantwoordelikheid vir moontlike skade aan die “wiele” nie.
 • die leerders neem deel op eie risiko.
 • probeer asseblief om ‘n naamkaartjie aan die “wiele” te sit vir uitkenning.
 • die skool sal om 12:30 sluit op Woensdag, 20 Junie, en Donderdag, 21 Junie vir alle leerders.

Baie dankie

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply