Met die nuwe skooljaar reeds in volle swang, verwelkom ons u en u kind/ers by die Hutties in 2019.  Vir al die nuwe ouers en leerlinge vertrou ons dat u reeds tuis voel en dat u kind/ers goed aangepas het.

  1. SKOOLFONDS 2019

Neem kennis van die volgende rakende die skoolfonds vir 2019:

Graad 1 tot 7: R12 350 per maand wat betaalbaar is oor 10 maande vanaf Januarie tot Oktober.  Dit beteken R 1 235 per maand wat betaalbaar is voor die 7e dag van elke maand.  Die eerste betaling is verskuldig voor 7 Februarie.

Laat betalings sal onmiddellik opgevolg word en aan ons invorderingspan oorhandig word vir verdere aksie.

Korting: Ouers met 3 of meer kinders kan die skool kontak om te hoor of hulle kwalifiseer vir korting op skoolfonds.  Die derde kind kwalifiseer vir 50% korting.   Elke versoek sal op meriete hanteer word.  Die eerste twee kinders betaal steeds die volle bedrag.

 

Keerdatum: Maandelikse paaiemente is betaalbaar voor of op die 7de dag van die volgende maand, waarna geregtelike stappe onmiddellik in werking tree.  Oorhandigings sal kwartaalliks geskied, en enige regskostes sal by u rekening gevoeg word.

 

Reëlings: Ouers word daaraan herinner dat enige reëlings wat in 2018 getref is, opnuut aan die begin van elke nuwe jaar skriftelik gemaak moet word. Rig hierdie korrespondensie aan die Beheerliggaam Voorsitter.

 

Vrystellings: In sekere uitsonderlike gevalle kwalifiseer ouers om aansoek te doen vir vrystelling of gedeeltelike vrystelling van skoolfonds.  Dokumentasie vir die aansoek vir vrystelling is by Sheila Lizen, die finansiële sekretaresse beskikbaar.  Aansoeke moet die skool so gou as moontlik bereik.  U sal dan ook u redes kan motiveer by ‘n onderhoud met die Beheerliggaam se Finansiëlekomitee wat u moet bywoon.

 

Elektroniese Bankinbetaling:  Bankbesonderhede is as volg:

Huttenpark leerders (Gr 1-7) Nedbank tjekrekeningnr: 1648094295, Bankkode:  164826.

Bewys van betaling moet ge-epos word aan finance@huttenpark.co.za.

 

 

Dui asseblief duidelik op die depositostrokie u kind se naam en graad of rekeningnommer  soos op die rekeningstaat aangedui is, aan.

Geen tjeks word aanvaar nie.

 

Indien u toergelde, kleregeld of uitstappies per EFT betaal, dui duidelik aan waarvoor die betaling is, anders word die geld aan skoolfonds toegeken.

Ons kry steeds verskeie inbetalings met geen verwysings nie, en die fondse lê onopgeëis in ons boeke.

Dankie vir die ouers wat reeds hul volle skoolfonds vir die jaar betaal het.

 

Ons herinner u aan die opsie om kleiner bedrae en spesifieke aksies met behulp van die D6 Wallet te betaal.  Dis ‘n vinnige en maklike manier om bv. R5 vir ‘n civviedag te betaal.  Die skool sal die opsie laai en u kan dit net kies. U het reeds ‘n pamflet ontvang oor die werking van die stelsel.

 

  1. JAARPROGRAM:

Ek sluit die jaarprogram, asook die sportinligting vir u kennisname hierby in.

http://huttenpark.co.za/2019/01/year-program-and-online-calendars/

 

Ons wens vir u en u kind/ers baie sterkte toe vir die jaar.  Mag dit ‘n geseënde en verrykende ervaring wees.

 

 

Groete

 

 

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply