Our annual Inter-house Cross-country meeting will be held on Thursday, 13 June 2019.

Please find the program of events below.

Parents are more than welcome to attend.

Read more

Geagte Ouer

Goeie kommunikasie met u as ouer van Huttenpark is vir ons ‘n prioriteit. Daarom het ons skool besluit om voortaan ook die d6 Connect toepassing te gebruik om met u te kommunikeer. Ons gaan ook nie meer die D6 Communicator gebruik nie. (Dit sal aan die einde van Junie ophou werk).

Een van die grootste voordele wat dit inhou, is dat dit gratis is en direk geïntegreer is met ons skool se administratiewe stelsel. Hierdie toepassing maak dit net soveel eenvoudiger, vir beide ons as skool en vir u as ouer, om met mekaar te kan kommunikeer. Die skool sal in die toekoms ook nie meer sms’e uitstuur nie, maar net die platform gebruik om noodboodskappe aan u te stuur.

U kan gerus wees dat slegs persone wat op ons administrasie stelsel as ouers van die kinders geskep is, toegang tot hierdie inligting kan bekom. Die toepassing het ook ‘n skerm waar u die name kan sien van alle persone wat u kinders se inligting kan besigtig (byvoorbeeld ‘n au pair, oupa of ouma en ander familielede). Hierdie persone se toegang word deur u as ouer beheer en toegang kan enige tyd gestaak word.

U kan ook addisionele inligting van u kind sien bv Punte, Afwesighede, Finansiële inligting ens.

U kan die toepassing aflaai deur die volgende skakels te gebruik
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limitlessvirtual.principalplus
Apple: https://itunes.apple.com/za/app/principal-talk/id1133074303?mt=8

Dear Parent

Effective communication with you, as a parent of Huttenpark is a priority for us. For this reason, our school has decided to make use of the d6 Connect application to communicate with our parents.

One of the biggest advantages offered by this application is that it is free and directly integrates with our school administrative system. This application simplifies communication between our school and our parents by providing a two-way communication system. In future the school will no longer be sending out sms messages, but will only use this platform to send out messages.

You can rest assured that only persons who are created as parents of the children in our administration system can access this information. This application also has a screen where you can view a list of all the people who can view your child’s information. Access can be granted to people such as an au pair, grandparents and/or other family members. A person’s access may be discontinued at any time by the parent.

You will also be able to retrieve additional information eg. Marks, absenteeism, financial information.
To download the application please use one of the following links

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limitlessvirtual.principalplus
Apple: https://itunes.apple.com/za/app/principal-talk/id1133074303?mt=8