Dear Parents

After consulting with the Governing Body and other schools and institutions, we have decided to suspend all classes and activities for Friday, 6 September 2019.

This is to ensure the safety of learners and staff.

Please take note of the following changes:

·       The Junior Athletics will take place on Wednesday, 11 September 2019.

·       The Natural Science test will be scheduled for Tuesday, 10 September.

·       The Spring dance will take place on Thursday, 12 September 2019 (Gr 6 and 7 Learners)

An update regarding the St. Dominics Mini Cricket festival will be sent out as soon as we receive more information.

Thank you all for your co-operation in this regard

Huttie Greetings

Beste Ouers

Na konsultasie met die beheerliggaam en ander skole en instansies,  het ons besluit om alle klasse en aktiwiteite vir Vrydag, 6 September 2019 op te skort.

Dit is om die veiligheid van leerders en personeel te verseker.

Neem asseblief kennis van die volgende veranderinge:

·                 Die Junior atletiek vind plaas op Woensdag, 11 September 2019.

·                 Die Natuurwetenskap toets sal vir Dinsdag, 10 September, geskeduleer word.

·                 Die lente dans vind plaas op Donderdag, 12 September 2019 (Gr 6 en 7 leerders)

Ons sal u op hoogte hou met betrekking tot die St. Dominics mini-krieket, sodra ons meer inligting ontvang.

Baie dankie vir almal se samewerking in die verband

Huttie Groete