2019-11-13

Beste Ouers

OMSENDBRIEF 4 VAN 2019: SEKSUELE ONDERRIG

U as ouers het moontlik, deur die media, inligting bekom wat betref die Departement van Basiese Onderwys (DBO) se intensie om die Omvattende Seksuele Onderrig (OSO) program te implimenteer vir Graad 4-12 leerders in 2020.

Die saak is by die afgelope Beheerliggaamvergadering bespreek en ons wil graag ons standpunt hieroor uitspreek:

  1. Tot op hede het ons nog geen inligting ontvang wat betref die inhoud van die voorgestelde program nie;
  2. Ons het nog geen instruksies van die DBO ontvang wat van ons onderwyspersoneel in hierdie verband verwag gaan word nie;
  3. Ons as skool en onderwyspersoneel is beslis nie bereid om inhoud aan te bied wat teen ons beginsels en waardes of die van die ouergemeenskap indruis nie.
  4. Die Federasie van Skool Beheerliggame, waarvan ons skool ‘n lid is, asook die Suid Afrikaanse Onderwys Unie (SAOU) is besig om die saak met die DBO te bespreek en hulle het ook aangedui dat hulle ons in hierdie proses ondersteun.
  5. Die skool sluit oor vier weke en ons personeel is reeds besig om hulself voor te berei vir die 2020 kurrikulum. Ons sal gebruik maak van die handboeke en aantekeninge wat ons in 2019 gebruik het.
  6. Wat u ook in ag moet neem as dit kom by die implimentering van die kurrikulum is dat ons land uit vele verskillende gemeenskappe bestaan, sommige in die stedelike en ander in die diep landelike gebiede. Baie skole ervaar groot probleme met tienerswangerskappe en sommige laerskoolkinders, en veral hoërskoolkinders,  is reeds seksueel aktief. (Ook in Newcastle)  Skole pas hulle onderrigmateriaal aan by die die omgewing waarin hulle geleë is, die waardes van die gemeenskap en toepaslikheid van die materiaal op die leerlinge.  Dit gaan beslis nodig wees om in sekere gemeenskappe direk met kinders te wees.
  7. Ons vra dat u sal kalm bly en die skool sal vertrou om nie eksplisiete of ontoepaslike inligting met u kind/ers te deel nie. U as ouer het wel ‘n plig om u kind voor te berei op die werklikheid van die lewe daarbuite.  Baie kinders is baie meer ingelig as wat u besef.  U moet verseker dat hulle nie die verkeerde beeld rondom seksualiteit het nie en elkeen volgens hulle ouderdom inlig.
  8. Ons as skool sal u op hoogte hou van die verwikkelinge en sal u konsulteer indien ons die nodigheid daarvoor voel.

Groete

 

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply