Advertise in our Year Magazine 2017 and Diary 2018

Click on the links below to down load the forms:

Year_Magazine_2017

Jaarblad 2017

Diary_2018

Dagboek_2018

Please phone Bernice Erwee on 034 312 1242 for more information

Hippo and Goose Family Festival 2017.

Dear Parents

Hippo and Goose Family Festival 2017.

facebook_prifileIt is with great excitement that we are proud to announce that our Annual Huttenpark Carnival has had a facelift and that we have decided to move it to the Grey Goose Farm Lodge. It will have a new name: “The Hippo and Goose Family Festival”

We believe moving this festival to a bigger venue will allow us to make this a bigger community event and we hope to have all the support that we have had in the past.

The Festival will take place on the 21 October 2017. It will start at 9:00 and we will be busy until 19:00.

We have a full stage program that includes local singers and bands and we will end off with “Fatman” from The Voice SA. This will be the ideal way to end off the day.

We will have our traditional Flea Market and some very exciting exhibitions on show during the day. Please contact Mrs De Jager at school if you are interested in a stall or would like to show off your business on the day.

For the learners, we have our ever popular Giant Inflatables. Learners have received their forms and can ‘pay off’ the inflatables ticket with their class teachers. This will be an amount of R100 and they will be allowed to go on all the inflatables during the day. Please take note that there will be water slides on the day so pack in an extra set of dry clothes.

At the end of the day the learners and adventurous parents will be allowed to enjoy the exciting Colour Fest in the arena. Learners can order the colour powder from their class teacher at R6 a packet. All orders will be sent to the register classes on the Friday before the festival. There will be limited stock available for sale on the day of the festival.

With the full entertainment programme, parents will be allowed to enjoy themselves in the beer tent, looking out over the stage area.

For the fitness fanatics we will be hosting a Mountain Bike Challenge and a Trail Run in the morning.

Then there is our famous Hippo-Run where we give away a R10 000 cash prize on the day. Learners will receive 1 book per family this year and we ask all families to please support this project.

Due to the high quality of our performers this year we have to charge an entrance fee of R30 per person.

As always, we will be asking parents to support us in this endeavour. Not only on the day but also to promote it as much as you can. Please help us share the information with your friends and family. Look out for the advertisement on Facebook and share it among your friends.

Huttie Greetings

LM Gray

Hippo and Goose Familiefees 2017

Geagte Ouers

facebook_prifileHippo and Goose Familiefees 2017

Dit is met groot opgewondenheid dat ons aankondig dat ons jaarlikse Huttenpark Karnaval ʼn gedaanteverwisseling ondergaan. Ons het besluit om die geleentheid te skuif na die “Grey Goose Farm Lodge” en die geleentheid sal ook voortaan bekend staan as die “Hippo and Goose Familiefees”

 

Ons glo dat die skuif van die fees na ʼn groter plek, meer geleentheid tot uitbreiding en groter gemeenskapsbetrokkenheid teweeg sal bring.

 

Die Fees sal plaasvind op 21 Oktober 2017. Dit sal om 9:00 begin en aanhou tot 19:00.

 

Ons het ʼn besige verhoogprogram wat verskeie plaaslike kunstenaars insluit. Ons gaan die dag op ʼn hoogtepunt afsluit wanneer “Fatman” van “The Voice – South Africa” gaan optree.

 

Ons gaan weer ons tradisionele Vlooimark aanbied en dit ook uitbrei met interessante uitstallings gedurende die dag. Indien u sou belangstel in ʼn stalletjie om items te verkoop, produkte uit te stal of u maatskappy te bemark kan u gerus vir Mev. De Jager by die skool kontak.

 

Die leerders kan weer heeldag baljaar op die reuse “Inflatables”. Die koste hieraan verbonde is R100 en sluit ook gratis toegang in. Ons het hierdie jaar ʼn inisiatief geloods waar leerders die bedrag met behulp van ʼn vorm kan afbetaal by hulle klasonderwysers. Let wel dat daar meer wateraktiwiteite gaan wees, so pak ʼn stel droë klere in!

 

Aan die einde van die dag sal die leerders en avontuurlustige ouers deelneem aan ʼn “Colourfest” in die arena. Leerders kan hulle kleurpoeier teen R6 ʼn pakkie aankoop by hulle klasonderwyser. Dit sal by die lekkergoedstalletjie by die karnaval afgehaal kan word op die dag.

 

Ons propvol verhoogprogram sal ook vanuit ʼn biertent geniet kan word.

 

Vir ons fiksheid bewustes sal daar die oggend ʼn Bergfietsresies en ʼn “Trail Run” aangebied word.

 

Dan is daar natuurlik ook ons nou al bekende “Hippo Run” waar ʼn kontantprys van R10 000 weggegee word. Hierdie jaar sal elke leerder nie ʼn boekie ontvang nie, maar slegs een boekie per gesin. Ons vra dat alle gesinne asseblief hierdie projek sal ondersteun.

 

As gevolg van die kwaliteit van die kunstenaars is ons hierdie jaar genoodsaak om R30 toegang per persoon te vra.

 

Ons hoop dat ons soos in die verlede op ons ouers kan staatmaak om hierdie projek te ondersteun. Ons vra dat ouers sal help om die dag te bemark en inligting rakende die dag op hulle sosiale media platforms sal deel.

 

Huttie Groete

LM Gray

VOCAL EISTEDDFOD 2017

Dear Parents

 

VOCAL EISTEDDFOD 2017

 

Herewith the arrangements for the solo vocal Eisteddfod that will take place on Wednesday 30 August 2017:

 


Vocal light:

Karmi Gouws

Tuesday 29 August 2017

08:00 – 10:00

Duet:

Karmi Gouws &

Eben Nortjé

Tuesday 29 August 2017

16:30 – 17:00

Grade 4:

Armantus Müller

Wednesday 30 August 2017

 

11:00 – 11:30

Grade 5:

Nomusa Duma

Sophie Liebenberg

Ludi Maré

Owethu Mthembu

Sithabile Mthiyane

Bukeka Ngonyama

Chanté Oosthuizen

Annemie Rautenbach

Simphiwe Zulu

Wednesday 30 August 2017

11:30 – 12:50

Grade 6:

Reuben Claassen

Pieter van der Merwe

Wednesday 30 August 2017

14:00 – 14:45


 

Grade 7:

Karmi Gouws

Kamo Habedi

Ezraite Jamile

Chanté Luus

Sinakho Mafuleka

Eben Nortjé

Latifah Ntombela

Nosipho Sokhela

Wednesday 30 August 2017

14:45 – 15:45

 

Participants are requested to be at the music room at Ferrum High School 30 minutes before their performance. Parents should please arrange own transport. Please remember to sign out all participants in the office when they are fetched from school. If you would like to attend your child’s performance, you are more than welcome.

 

Please do not hesitate to contact me at school if you have any further enquiries.

 

Regards


 

 

Y Haarhoff 

Vocal Coach

 

VOKALE EISTEDDFOD 2017

Beste Ouers

 

VOKALE EISTEDDFOD 2017

 

Hiermee volg die reëlings vir die vokale solo Eisteddfod wat sal plaasvind vanaf

Dinsdag 29 Augustus – Woensdag 30 Augustus 2017:


Vokaal lig:

Karmi Gouws

Dinsdag 29 Augustus 2017

08:00 – 10:00

Duet:

Karmi Gouws &

Eben Nortjé

Dinsdag 29 Augustus 2017

16:30 – 17:00

Graad 4:

Armantus Müller

Woensdag 30 Augustus 2017

 

11:00 – 11:30

Graad 5:

Nomusa Duma

Sophie Liebenberg

Ludi Maré

Owethu Mthembu

Sithabile Mthiyane

Bukeka Ngonyama

Chanté Oosthuizen

Annemie Rautenbach

Simphiwe Zulu

Woensdag 30 Augustus 2017

11:30 – 12:50

Graad 6:

Reuben Claassen

Pieter van der Merwe

Woensdag 30 Augustus 2017

14:00 – 14:45


 

Graad 7:

Karmi Gouws

Kamo Habedi

Ezraite Jamile

Chanté Luus

Sinakho Mafuleka

Eben Nortjé

Latifah Ntombela

Nosipho Sokhela

Woensdag 30 Augustus 2017

14:45 – 15:45 

Deelnemers word versoek om 30 minute voor hul optrede by die musieklokaal by Ferrum Hoërskool aan te meld. Ouers moet asb. eie vervoer reël. Onthou ook asb. om u kind by die kantoor uit te teken as u haar/hom by die skool kom haal. Ouers wat graag hul kinders se optrede wil bywoon is meer as welkom.Kontak my gerus by die skool indien u enige verdere navrae het.Groete


 

 

Y Haarhoff

Afrigter


 

EISTEDDFOD 2017: SENIOR CHOIR

Dear Parents

EISTEDDFOD 2017: SENIOR CHOIR

Date:

Monday 28 August 2017

Venue:

Ferrum High School Hall.

Bus transport will be available to transport choristers to Ferrum for the Eisteddfod and back to Huttenpark after the session has been completed.

Time:

Choristers must be in the Huttenpark School Hall at 07:30 to warm up.

Buses will transport choristers to Ferrum High School at 08:45. Parents are welcome to transport their own children if they prefer to do so. Please remember to sign them out at the office when they leave, and to sign them back in when they return to school.

The Senior Primary session will take place from 09:40 to 12:10.

Dress:

Blue denim jeans, choir shirt, tackies and school jacket or jersey.

Girls’ hair must be in a neat ponytail with the choir ribbon they received earlier in the year.

Parents are welcome to attend this performance.

We hope to see you there!

Regards

_________________ _________________

Y Haarhoff

Choir Conductor

EISTEDDFOD 2017: SENIOR KOOR

Beste Ouers

EISTEDDFOD 2017: SENIOR KOOR

Datum:

Maandag 28 Augustus 2017

Plek:

Ferrum Hoërskool Skoolsaal.

Daar sal busvervoer beskikbaar wees om koorlede na Ferrum en weer terug na Huttenpark te vervoer.

Tyd:

Koorlede moet reeds om 07:30 in die Huttenpark Skoolsaal aanmeld vir opwarming.

Busse sal koorlede vanaf 08:45 na Ferrum Hoërskool vervoer. Ouers is welkom om hul eie kinders te vervoer indien hul dit sou verkies. Onthou asb. om hulle by die kantoor uit te teken en weer in te teken wanneer hulle teruggaan skool toe.

Die Senior Primêre afdeling vind plaas om 09:40 tot 12:10.

Drag:

Blou denim langbroek, koorhemp, wit tekkies en skoolbaadjie.

Dogters se hare moet netjies vasgemaak word in ‘n poniestert met die koorlint wat hulle reeds ontvang het.

Indien enige ouers die geleetheid wil bywoon is hulle welkom.

Ons hoop om u daar te sien!

Groete

Y Haarhoff

Koordirigent

EXAM TIMES

Dear Parents

EXAM TIMES

Please take note that a decision was taken at a meeting of the School Governing Body to implement study times during the June exam.
Parents may opt for one of the following options from Wednesday 21 June until Thursday 29 June:
1. For learners to stay at school until normal time and stay for a study session after the exam in certain classrooms.
2. For Grade 1-3 learners to go home at 13:00 where they can learn.
3. For learners in Grade 4-7 to go home at 13:15 to go and learn for the next day’s exam.

The buses will leave at 13:00 for grade 1 & 2 learners and at 13:30 for Grade 4-7 learners.

Parents Evening

Junior Phase Parents Evening will take place on Thursday 29 June. Reports will be handed out here.

Learners in Grade 4-7 will receive their reports in the first week on next term.

The school closes on Friday, 30 June,  at 10:00.

Regards

JN GROBLER
PRINCIPAL

Eksamentye

2017-06- 19

Beste Ouers

EKSAMENTYE

Neem asseblief kennis dat ons op ‘n Beheerliggaamvergadering besluit het om tydens die eksamen ‘n studietyd vir

leerlinge in te werk.

 

Ouers van leerlinge kan van Woensdag 21 Junie tot en met Donderdag 29 Junie die volgende opsies oorweeg:

1. Bly by die skool tot normale uitkomtyd waar daar studietyd in sekere klasse na die eksamen sal wees.

2. Graad 1-3 leerlinge kan om 13:00 huistoe gaan en tuis gaan leer.

3. Graad 4-7 leerlinge kan om 13:15 huistoe gaan om voor te berei vir die volgende dag se eksamen.

 

Die busse sal steeds om 13:00 loop vir die graad 1 en 2 leerlinge en om 13:30 vir die graad 4-7 leerlinge.

 

Oueraande

Oueraand vind op Donderdag 29 Junie  plaas vir die graad 1-3 leerlinge waartydens die rapporte uitgedeel sal

word.

Die graad 4-7 leerlinge sal eers volgende kwartaal hul rapporte ontvang.

Die skool sluit Vrydag, 30 Junie,  om 10:00.

 

Groete

JN GROBLER

SKOOLHOOF

CIRCULAR 6 OF 2017

2017-03-15

 

Dear Parents

CIRCULAR 6 OF 2017

 

Please take not of the following important dates, times and other information:

 

1.    SCHOOL DATES & TIMES:

 

Friday    17 March

School closes at 12:00 due to long weekend

Monday  20 March

Skool Holiday. No aftercare at Huttenpark.

Tue       21 March

Human Rights Day: Public Holiday

Wed      22 March

Doughnut sales R5 for welfare project

Thurs      23 March

Rugby, hockey & netball matches vs Pionier Primary from

Volksrust. Skool closes at 12:45.  Matches start at 13:30 except 1st Netball which will start at 12:30. Only u/9-u/13.

Friday   24 March

School closed for learners due to speechmaking contest which takes place at our school for the KZN province.

Aftercare will be open for the whole day.

Thurs      8 June

Wintersport vs NRS (date was moved from 25 March)

Fri   15 June

New Soap Box Derby date 15 June from 12:00 to 18:00.  Potjiekos/braai stalls will be available for parents.

 

2.    PARENTS WAITING IN FRONT OF CLASSROOMS:

Please refrain from waiting in front of your child’s classroom for him/her to dismiss.  Make an arrangement to meet at the gate or on the pavilion.

 

3.    WAITING CLASS AND OBEDIENCE:

The waiting class is a free service which we provide for your comfort.  There are however learners who are guilty of bad behaviour during this time.  We reserve the right to refuse to allow these children in the waiting class if they continue to cause havoc on the playground.

Please speak to your child/ren regarding their behaviour in general, regarding self-discipline and obedience.  Many children don’t listen to teachers when spoken to the first time, which results in teachers and assistants having to repeat themselves on numerous occasions.

This is a principle which should be strengthened at home as well.  Parents should also just give instructions once.

 

 

 

4.    CADII SCHOOL CASES:

Learners who make use of these cases and travel to school by bus are causing a problem because these cases are so large.  The bus cannot accommodate the children and their suitcases.  We request that you rather make use of the school bag, which can be put on a child’s lap.

Other learners are loading their cases to the maximum and these cases have become so heavy that they cannot lift them when going up and down the stairs.  Please ensure that your child/ren only pack/s the books for the day or leaves them in their lockers.

 

Thank you for your attention to these matters.

 

 

Regards

 

 

 

JN GROBLER

 

PRINCIPAL


Winter sport fixtures

 

 

15 Maart

o/12 & o/13 rugbyproewe 15:00

Ferrum

 

Tweekamp Gala 14:15

Huttenpark

16 Maart

o/12 & o/13 seuns-en dogters hokkieproewe

St Doms

22 Maart

Netbalproewe

 

23 Maart

Sport vs Pionier o/9 – o/13

HP

24-26 Maart

Hokkietoernooi o/13A

Wykham Collegiate PMB

27-30 Maart

Rugbytoer o/13A & B & o/11

PMB en Durban

29 Maart

Netbalproewe

 

31 Mrt-1 Apr

o/9 & o/10 rugby-en netbaltoer

Standerton

10-12 Apr

o/13 Hokkiekliniek

St Doms

21-22 Apr

NKZN Rugbyproewe

 

22 Apr

Netbal Power Play Toernooi o/11 & o/13

HP

24 Apr

o/11 A&B Netbaltoernooi

St Doms

25 Apr

Sport vs Utrecht- Hokkie & rugby

Utrecht

26 Apr

o/13 A&B Netbaltoernooi

St Doms

5 Mei

KZN Netbalproewe

 

6 Mei

Sport vs Monument

Monument Ladysmith

9 Mei

o/11 & o/13 Seuns Hokkietoernooi

St Doms

10 Mei

Sport vs Egerton

HP

11 Mei

o/10, o/11 & Senior Netbal vs Busy Bee

HP

12 Mei

Skaaktoernooi

NSPS

13 Mei

Sport vs Piet Retief

HP

18-20 Mei

KZN Rugbyproewe

PMB

19-21 Mei

KZN Inland Hokkieproewe

PMB

19 Mei

ATKV Redenaars Semi-finaal. Skool sal op die dag weer gesluit wees

HP

20 Mei

Mini-sport @ Drakensberg  o/7-o/9, RHN

Drakensberg

23 Mei

Dogters mini-hokkietoernooi

St Doms

27 Mei

Mini-sport Hokkie en netball 0/7-o/9

Utrecht

 

Sing in Harmonie Uitdunrondte

Drakensberg

30 Mei

Seuns mini-hokkietoernooi

St Doms

 

Sport vs Drakensberg

Drakensberg

1 Junie

Mini-netbaltoernooi

St Doms

3 Junie

Sport vs Lucas Meyer

Vryheid

6 Junie

Sport vs Dundee

HP

8 Junie

Sport vs Nuwe Republiek Laerskool

HP

9 Junie

Skaaktoernooi

HP

13 Junie

o/10 – o/13 Netbal vs NSPS

HP

29 Junie

0/12 Inter-Provinsiaal Rugbytoernooi

Vryheid

30 Junie

Skool sluit