OMSENDBRIEF 5 VAN 2019

2019-11-19

Beste Ouers

OMSENDBRIEF 5 VAN 2019

 1. SKOOLFONDS 2020:

Skoolfonds vir graad 1 tot 7 vir 2020 is as volg: R 13 100 per jaar.

Gelde is betaalbaar oor 10 maande x R 1310 per maand vanaf einde Januarie tot einde Oktober voor die 7e dag van die volgende maand.

 1. NASORGFOOIE 2020:

Tot 15:00 – R 22 per dag of R 220 vir ‘n 10 dag koepon.

Tot 17:00 – R 26.50 per dag of R 265 vir ‘n 10 dag koepon.

Dagfooi: R50 per geleentheid.

 1. SKOOLFONDS 2019:

Dankie vir die positiewe wyse waarop u die 2019 rekening hanteer het.

Die laaste paaiement was betaalbaar voor of op 7 November. Ouers wat op 30 November steeds agterstallig is, en nie by hul rëelings gehou het nie, sal op 3 Desember oorhandig word aan ons skuldinvorderaars.  Hierdie sal onnodige kostes vir u beteken en ek wil ‘n versoek op u doen om te verseker dat u op datum is.

4. HIPPOTIQUE: Aangeheg is die winkelure vir die einde van die jaar asook die begin van volgende jaar. Moenie wag tot op die laaste oomblik om klere te koop nie aangesien dit dan baie besig raak en ‘n lang wagtyd tot gevolg het.

HippoTique_2019 Holiday Trading Hours

5. TERREINBESTUURDER BY HUTTENPARK KLEUTERSENTRUM:

‘n Vakature bestaan by ons Kleutersentrum vir ‘n handige, praktiese en vaardige persoon om die dag tot dag onderhoud by die skool te hanteer. Ons is op soek na iemand wat die herstelwerk aan meubels, toerusting en geboue kan hanteer.  Iemand met elektriese, skrynwerk en-of loodgietervaardighede sal ‘n voordeel wees.  ‘n Salaris van ongeveer

R 7 000 per maand, met ‘n 13e tjek sal betaalbaar wees. Werksure is 07:00 tot 16:00.  Epos u CV aan ngrobler@huttenpark.co.za of handig dit by die kantoor in voor die skole sluit.

6. WIELETJIESTASSE:

Ek bring weereens die beleid oor die wieletjiestasse onder u aandag.  Alle graad 1-3 leerlinge moet die voorgeskrewe Huttenpark skoolsak gebruik wat by die HippoTique beskikbaar is.

Leerlinge in graad 5-7 wat ‘n plakker op hulle tasse ontvang het mag van die wieletjiestas gebruik maak.

Geen graad 4 leerling mag ‘n wieletjiestas gebruik nie, slegs die nuwe Totemsak (R 1330) of goedkoper skoolrugsak wat beide by die HippoTique beskikbaar is moet gebruik word.

Alle ander leerlinge maak van die skool se amptelike skoolsak gebruik.

7. SKOOL SLUITING EN BELANGRIKE DATUMS:

Neem asseblief kennis van die volgende geleenthede wat by die skool plaasvind.  Verseker asseblief dat u kind/ers kennis neem hiervan en by die skool is vir die geleentheid:

 

19 November Prefekte vertrek op kamp tot 22 Nov.
20 November HP Kleutersentrum Gradeplegtigheid vir Gr R – skoolsaal
21 November Sunnybank Gr R Graduation – school hall
22 November Besoekersdag vir nuwe Graad 1’s van 2020.
25 November Drummies/ Tamboernooientjies oudisies tot 26 Nov.
  Gr 7 Afskeid
26 November Hokkieproewe vir o/12 en o/13 dogters.
27 November Gr 1-3 Erkenningsgeleentheid; 08:00, 09:30, 11:00.
  Sportprysuitdeling by The Pines 18:00
28 November Akademieseprysuitdeling by The Pines 18:00
29 November Drummies DVD Opname
  Sunnybank Konsert
4 Desember Skool sluit, afsluitingsbyeenkoms, rapporte word uitgedeel.
  Rapporte van leerlinge wat afwesig is kan tussen 10:00 en 11:00 in die kantoor afgehaal word.
5 Desember Rapporte van leerlinge wat afwesig is kan tussen 08:00 en 09:00 in die kantoor afgehaal word.
  Rapporte wat nie afgehaal word nie, sal volgende jaar in die kantoor beskikbaar wees.
6 Januarie Nasorg open
15 Januarie Skool heropen

Die einde van die jaar gaan gepaard met dankbaarheid oor die jaar wat verby is en opgewondenheid oor die jaar wat voorlê.

Aan ons graad 7 leerlinge wat hulle skoolloopbane by verskillende hoërskole gaan voortsit weet ons dat hulle sal voortbou op die fondamente en waardes wat by Huttenpark gelê is.  Dankie vir julle bydrae aan ons skool.  Ons hou julle vordering met belangstelling dop.

Alle voorspoed aan die Hutties van Gr 1-6 wat nie volgende jaar terugkeer na ons skool toe nie.  Sterkte in die nuwe omgewing en nuwe skool.

Namens die personeel wil ek graag aan almal ‘n geseënde Christusfees saam met u familie toewens.

Geniet ‘n welverdiende vakansie.

Skole heropen op Woensdag 15 Januarie om 07:30.

 

Groete

JN GROBLER

SKOOLHOOF

 

CIRCULAR 5 of 2019

2019-11-19

Dear Parents

CIRCULAR 5 of 2019

 1. SCHOOL FEES FOR 2020

The school fees for Grade 1 to 7 for 2020 are as follows: R 13 100 per annum.

Fees are payable over 10 months x R1 310 per month from the end of January to the end of October, before the 7th day of the next month.

 1. AFTER CARE FEES 2020:

To 15:00 – R 22 per day or R 220 for a 10 day coupon.

To 17:00 – R 26.50 per day or R 265 for a 10 day coupon.

Daily Fee: R50 per session.

 1. SCHOOL FEES FOR 2019:

Thank you for the positive manner in which you managed your 2019 account.

The last instalment was payable on or before 7 November 2019.  Parents whose accounts are still in arrears on 30 November, or have not adhered to their arrangements will be handed over to our debt collectors on 3 December 2019.  This will add certain additional costs to your account.  I urgently request that you ensure that your account is up to date.

 1. HIPPOTIQUE:

Attached to this circular please find the shop hours for the end of the year and the beginning of 2020.  These are extended hours compared to the normal trading hours.  Please do not leave it to the last minute as this will result in long queues.

HippoTique_2019 Holiday Trading Hours

 1. GROUNDS MANAGER AT HUTTENPARK KLEUTERSENTRUM (Pre-School):

We have a vacancy for a buildings and grounds manager at our pre-school in Victoria Road. (The old Bergsig).  We require the services of a handyman who can oversee the maintenance of our grounds and buildings on a daily basis.  We are looking for a skilled, practical male who has woodworking, plumbing, electrical skills, or a combination of these skills, which will enable him to do daily repairs and maintenance. A salary of R 7 000 pm will be paid.  This includes a 13th cheque.  Working hours are from 07:00 to 15:00.

 1. SCHOOL CASES WITH WHEELS:

I would like to remind you of our policy on having school bags with wheels.  All Grade One to Three learners are compelled to purchase the official maroon school bag which is available at the HippoTique.

Learners in Grade 5 to 7 who have bags with wheels, received a sticker earlier in the year to give them permission to use these cases until they are no longer useful.

No Grade 4 learner will be permitted to have a school case with wheels.  There is a new, sturdy, medically tested Totem bag available in the HippoTique at R1 330 or the normal black Huttenpark bag.

All other learners make use of the official school bag.

 1. SCHOOL CLOSURE AND OTHER IMPORTANT DATES:

 

19 November Prefects CAMP to 22 Nov.
20 November HP Kleutersentrum Graduation Gr R – school hall
21 November Sunnybank Gr R Graduation – school hall
22 November Visitors Day for newly admitted Gr 1’s for 2020.
25 November Drummies auditions until 26 Nov.
  Gr 7 Farewell
26 November Hockey trials u/12 & u/13 girls.
27 November Gr 1-3 Recognition Ceremony: 08:00, 09:30, 11:00.
  Sport Prize Giving at The Pines 18:00
28 November Academic Prize Giving at The Pines 18:00
29 November Drummies DVD Recording
  Sunnybank Concert – Show Hall
4 December School Closes, last assembly, reports to be handed out.
  Reports of learners who are absent can be collected at the office from 10:00 to 11:00.
5 December Reports of learners who are absent can be collected at the office from 08:00 to 09:00
  Learners who have not collected their reports can collect them in the office in the new year.
6 January After Care opens
15 January School reopens

As the end of the year approaches, we look back in gratitude on the successes achieved in 2019 and in anticipation for the year that lies ahead.

To our Grade 7 learners who are furthering their studies in various high schools, we know that they will build on the foundation that was laid here at Huttenpark and will build on the values that were instilled.  We will be watching your progress with much interest.  Thank you for the contribution to our school over the years.

We wish all Hutties, not returning to our school in 2020, good luck in their new environments and schools.

On behalf of all the staff I would like to wish you all a Merry Christmas.

Enjoy a well-deserved holiday with your families.

 

School opens on 15 January 2020 at 07:30.

 

Regards

JN GROBLER

PRINCIPAL

OMSENDBRIEF 4 VAN 2019: SEKSUELE ONDERRIG

2019-11-13

Beste Ouers

OMSENDBRIEF 4 VAN 2019: SEKSUELE ONDERRIG

U as ouers het moontlik, deur die media, inligting bekom wat betref die Departement van Basiese Onderwys (DBO) se intensie om die Omvattende Seksuele Onderrig (OSO) program te implimenteer vir Graad 4-12 leerders in 2020.

Die saak is by die afgelope Beheerliggaamvergadering bespreek en ons wil graag ons standpunt hieroor uitspreek:

 1. Tot op hede het ons nog geen inligting ontvang wat betref die inhoud van die voorgestelde program nie;
 2. Ons het nog geen instruksies van die DBO ontvang wat van ons onderwyspersoneel in hierdie verband verwag gaan word nie;
 3. Ons as skool en onderwyspersoneel is beslis nie bereid om inhoud aan te bied wat teen ons beginsels en waardes of die van die ouergemeenskap indruis nie.
 4. Die Federasie van Skool Beheerliggame, waarvan ons skool ‘n lid is, asook die Suid Afrikaanse Onderwys Unie (SAOU) is besig om die saak met die DBO te bespreek en hulle het ook aangedui dat hulle ons in hierdie proses ondersteun.
 5. Die skool sluit oor vier weke en ons personeel is reeds besig om hulself voor te berei vir die 2020 kurrikulum. Ons sal gebruik maak van die handboeke en aantekeninge wat ons in 2019 gebruik het.
 6. Wat u ook in ag moet neem as dit kom by die implimentering van die kurrikulum is dat ons land uit vele verskillende gemeenskappe bestaan, sommige in die stedelike en ander in die diep landelike gebiede. Baie skole ervaar groot probleme met tienerswangerskappe en sommige laerskoolkinders, en veral hoërskoolkinders,  is reeds seksueel aktief. (Ook in Newcastle)  Skole pas hulle onderrigmateriaal aan by die die omgewing waarin hulle geleë is, die waardes van die gemeenskap en toepaslikheid van die materiaal op die leerlinge.  Dit gaan beslis nodig wees om in sekere gemeenskappe direk met kinders te wees.
 7. Ons vra dat u sal kalm bly en die skool sal vertrou om nie eksplisiete of ontoepaslike inligting met u kind/ers te deel nie. U as ouer het wel ‘n plig om u kind voor te berei op die werklikheid van die lewe daarbuite.  Baie kinders is baie meer ingelig as wat u besef.  U moet verseker dat hulle nie die verkeerde beeld rondom seksualiteit het nie en elkeen volgens hulle ouderdom inlig.
 8. Ons as skool sal u op hoogte hou van die verwikkelinge en sal u konsulteer indien ons die nodigheid daarvoor voel.

Groete

 

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF

CIRCULAR 1 OF 2019

Dear Parents

 

 

Although the new school year has already started with a bang, we would like to welcome you to 2019.  We trust that all the new Hutties feel at home and that learners have adjusted well to their new environment.

 1. SCHOOL FEES 2019

Please take note of the following regarding the payment of school fees:

Grade 1 to 7: R1 235 per month, which is payable over 10 months from January to October.  The first payment is due before 7 th February.

Late payments will be followed up immediately by our collection team.

Discount: Parents with 3 or more children must please write a letter to the school requesting discount on the third child’s school fees.  Your 3rd child qualifies for a reduction of 50% in fees should you qualify.  Each application will be handled on merit.  The first two children will pay the full price.

 

Payment Date: Monthly payments are payable before the 7th of every month, after which legal steps will be taken and accounts will be handed over.  All legal costs will be added to your account.  Accounts handed over will be for the full outstanding amount for the year although only one month may be in arrears.

 

Arrangements: Parents are reminded that any arrangements for payment of school fees in 2018 are null and void and new arrangements must be made for 2019 should it be necessary.  Please address your correspondence to the Chairman of the School Governing Body (Mr Marinus Struwig), for attention The Treasurer (Mrs Susan Sidebttom).

 

Exemption from school fees: In certain cases parents with financial problems may apply for exemption or partial exemption of school fees. Application documents are available from Sheila Lizen in the financial office.  Applications must be submitted/ returned back to the school as soon as possible.  All supporting and valid documentation regarding proof of income and expenses, bank statements etc. must be attached.  Parents will also be requested to verify their case in an interview with the financial committee.

 

 

 

Electronic Bank Payment:  Banking details are as follows:

Huttenpark learners (Gr 1-7) Nedbank cheque account nr: 1648094295,                     Bank code:  164826.

Proof of payment must be mailed to finance@huttenpark.co.za.

 

 

Please clearly indicate the reference number on the deposit slip or email.  Use the family code allocated to your child/ren as indicated on your account and the name of the child/ren and grade where possible.  No cheques are accepted.

 

When paying other monies eg. tours, clothes, excursions by EFT please indicate clearly what the payment is for, otherwise money will be allocated to school fees.  We often receive money with no reference which are unclaimed in our books.

Thank you to parents who have paid their school fees in advance or settled the full amount for the year.

 

We would like to remind you of the D6 cashless wallet which can be used for smaller amounts.  This is a fast and easy way to pay for eg. The “Slip Slop” Day this coming Monday.  The school will load the option and you just have to select it and pay.  Your child’s class teacher will be informed accordingly.  A pamphlet regarding the registration of the cashless wallet was sent out earlier.

 

 1. YEAR AND SPORT PROGRAMME :

I have included the year programme as well as the coming sport information for your attention.

http://huttenpark.co.za/2019/01/year-program-and-online-calendars/

 

We trust that you and your child will have a wonderful year at our school.  We believe that it will be a blessed and enriching experience.

 

Regards

 

 

 

JN GROBLER

PRINCIPAL

 

OMSENDBRIEF 1 VAN 2019

 

Met die nuwe skooljaar reeds in volle swang, verwelkom ons u en u kind/ers by die Hutties in 2019.  Vir al die nuwe ouers en leerlinge vertrou ons dat u reeds tuis voel en dat u kind/ers goed aangepas het.

 1. SKOOLFONDS 2019

Neem kennis van die volgende rakende die skoolfonds vir 2019:

Graad 1 tot 7: R12 350 per maand wat betaalbaar is oor 10 maande vanaf Januarie tot Oktober.  Dit beteken R 1 235 per maand wat betaalbaar is voor die 7e dag van elke maand.  Die eerste betaling is verskuldig voor 7 Februarie.

Laat betalings sal onmiddellik opgevolg word en aan ons invorderingspan oorhandig word vir verdere aksie.

Korting: Ouers met 3 of meer kinders kan die skool kontak om te hoor of hulle kwalifiseer vir korting op skoolfonds.  Die derde kind kwalifiseer vir 50% korting.   Elke versoek sal op meriete hanteer word.  Die eerste twee kinders betaal steeds die volle bedrag.

 

Keerdatum: Maandelikse paaiemente is betaalbaar voor of op die 7de dag van die volgende maand, waarna geregtelike stappe onmiddellik in werking tree.  Oorhandigings sal kwartaalliks geskied, en enige regskostes sal by u rekening gevoeg word.

 

Reëlings: Ouers word daaraan herinner dat enige reëlings wat in 2018 getref is, opnuut aan die begin van elke nuwe jaar skriftelik gemaak moet word. Rig hierdie korrespondensie aan die Beheerliggaam Voorsitter.

 

Vrystellings: In sekere uitsonderlike gevalle kwalifiseer ouers om aansoek te doen vir vrystelling of gedeeltelike vrystelling van skoolfonds.  Dokumentasie vir die aansoek vir vrystelling is by Sheila Lizen, die finansiële sekretaresse beskikbaar.  Aansoeke moet die skool so gou as moontlik bereik.  U sal dan ook u redes kan motiveer by ‘n onderhoud met die Beheerliggaam se Finansiëlekomitee wat u moet bywoon.

 

Elektroniese Bankinbetaling:  Bankbesonderhede is as volg:

Huttenpark leerders (Gr 1-7) Nedbank tjekrekeningnr: 1648094295, Bankkode:  164826.

Bewys van betaling moet ge-epos word aan finance@huttenpark.co.za.

 

 

Dui asseblief duidelik op die depositostrokie u kind se naam en graad of rekeningnommer  soos op die rekeningstaat aangedui is, aan.

Geen tjeks word aanvaar nie.

 

Indien u toergelde, kleregeld of uitstappies per EFT betaal, dui duidelik aan waarvoor die betaling is, anders word die geld aan skoolfonds toegeken.

Ons kry steeds verskeie inbetalings met geen verwysings nie, en die fondse lê onopgeëis in ons boeke.

Dankie vir die ouers wat reeds hul volle skoolfonds vir die jaar betaal het.

 

Ons herinner u aan die opsie om kleiner bedrae en spesifieke aksies met behulp van die D6 Wallet te betaal.  Dis ‘n vinnige en maklike manier om bv. R5 vir ‘n civviedag te betaal.  Die skool sal die opsie laai en u kan dit net kies. U het reeds ‘n pamflet ontvang oor die werking van die stelsel.

 

 1. JAARPROGRAM:

Ek sluit die jaarprogram, asook die sportinligting vir u kennisname hierby in.

http://huttenpark.co.za/2019/01/year-program-and-online-calendars/

 

Ons wens vir u en u kind/ers baie sterkte toe vir die jaar.  Mag dit ‘n geseënde en verrykende ervaring wees.

 

 

Groete

 

 

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF

Extra Mural Programme: 1st and 2nd Term 2019:

 

Huttenpark Primary School

Extra Mural Programme: 1st and 2nd Term 2019:

PLEASE READ IMPORTANT INFORMATION

 

Dear Parents

 

In event of inclement weather, decisions by the headmaster related to the cancellation of practices will only be taken at 13:00 on practice days. Please do not phone the school before this time.

 

 • Correct sports clothes must be worn for all practices. No baggy shorts will be allowed on the rugby field. Please wear proper rugby shorts. No lady tops/spaghetti straps tops for netball practice.
 • No chewing gum at practices or matches.
 • Parents are to please be waiting for learners at least 30 minutes before time of arrival for away fixtures. Educators will only wait 15 minutes after arriving back to school.
 • Participants must excuse themselves before FIRST break if they cannot attend a practice or match. (NOTE: NOT at the end of the school day).
 • IF A LEARNER IS ILL OR UNABLE TO ATTEND A MATCH PARENTS ARE TO PLEASE NOTIFY THE EDUCATOR BY 10:00 SO THAT REPLACEMENT CAN BE FOUND.
 • Once committed to an activity, learners are expected to attend all practices and matches.

 

Yours in sport

 

Eddie van der Merwe

Sport Co-ordinator

 

ALL EXTRA MURAL ACTIVITIES

 

 

Krieket/Cricket :

 

u/13 A    Tuesdays and Thursdays     14:15- 15:30  Mr. E. Van der Merwe

Mr. R.Wessels

 

 

o/11A   Maandae en Woensdae        14:15- 15:15  Mnr. J.Janse van Rensburg en Mnr. J. Schoeman.

TEAM
DAY
TIMES
COACH

RUGBY:

U/7 MONDAY / WEDNESDAY 13:15 – 14:15 Mr..M.Nkwanyana /Mr. E.Blanden de Chalain/

Mr.R.Wessels

U/8 MONDAY / WEDNESDAY 13:15– 14:15 Mr M. van Niekerk /

Mr.N-J Chowles/ Mr.E.van der Merwe

U/9 MONDAY /WEDNESDAY 14:15 – 15:15 Mr.N.Chowles/

Mr.E. Blanden de Chalain.

U/10 MONDAY /WEDNESDAY 14:15 – 15:15 Mr.M. van Niekerk /

Mr.L. Gray.

U/11 MONDAY / WEDNESDAY 14:15 – 15:30 Mr.R. Wessels / Mr.M. Nkwanyana.
U/13B TUESDAY / THURSDAY 14:15 – 15:30 Mr.J. Schoeman/ Mr.J J.Janse van Rensburg
U/13A TUESDAY / THURSDAY 14:15 – 15:30 Mr. van der Merwe /

Mr. F. Swanepoel

NETBALL:
U/7 MONDAY / WEDNESDAY 13:15 – 14:00 Mrs.D. Macdonald /

Mrs.M.Vermaas

U/8 MONDAY / WEDNESDAY 13:15 – 14:00 Ms. S. Cronje /Mrs. L.Beukes(skills)

Mrs.A. Le Roux

U/9 MONDAY / WEDNESDAY 13:30 – 14:30 Ms. W.Meyer Ms.K.de Jager /M.Jonker (skills)
U/10 MONDAY / WEDNESDAY 14:15 – 15:15 Ms.J. Grobler / Me. M. Steenkamp/ Ms. M. Oosthuizen (skills)
U/11 MONDAY / WEDNESDAY 14:15 – 15:15 Ms .A. Le Grange /

Mrs.M. van Heerden

U/13A TUESDAY / THURSDAY 15:30 – 17:00 Mrs. Delport /

Mrs. van Rooyen

U/13B TUESDAY / THURSDAY

 

15:30 – 17:00 Mrs. Delport /

Mrs. van Rooyen

U/13 C TUESDAY / WEDNESDAY 14:15 – 15:15

15:15-16:15

Mrs. Mbatha/ Mrs. L.J. van Rensburg

 

U/13 D TUESDAY / WEDNESDAY 14:15 – 15:15

15:15- 16:15

Mrs. Mbatha /Mrs. L.J.van Rensburg

 

 

HOCKEY:
U/7 GIRLS MONDAY / WEDNESDAY 13:15– 14:15 Ms.A. Buitendach
U/7 BOYS MONDAY/WEDNESDAY 13:15 – 14:15 Ms.A.Bain/ Me. S. Patterson
U/8 GIRLS MONDAY / WEDNESDAY 13:15 – 14:15 Mrs.M. Cillie
U/8 BOYS MONDAY/WEDNESDAY 13:15 – 14:15  Ms. D. Forrester
U/9 GIRLS MONDAY / WEDNESDAY 13:30 – 14:30 Mrs.L. Wessels
U/9 BOYS MONDAY / WEDNESDAY 13:30 – 14:30 Mrs.R. de Meyer
U/10 GIRLS TUESDAY / WEDNESDAY 14:15 – 15:30 Mrs. M. Greaves
     U/11 GIRLS

U/10 & U/11 BOYS

MONDAY/WEDNESDAY

MONDAY/WEDNESDAY

14:15- 15:15

14:15-15:15

Mr. W. De Jager.

Ms. A. Pienaar.

 

U/13A GIRLS TUESDAY / THURSDAY 15:00 – 17:00  Mrs.I. Linde/Mrs. I. Myburgh
U/13B GIRLS TUESDAY / THURSDAY 15:00 – 17:00  Mrs. I. Linde/Mrs. I.Myburgh
U/13C GIRLS TUESDAY / THURSDAY 14:15 – 15:15 Mrs. L. De Jager.
U/13A BOYS MONDAY/WEDNESDAY 15:00 -17:00 Mrs.P.Gray/Mr. E. Blanden de Chalain
U/13B BOYS MONDAY/WEDNESDAY 14:15 – 15:45 Mrs. P.Gray/Mr. E. Blanden de Chalain.
TENNIS:
Seniors MONDAY 14:30 – 15:30 Mr. and Mrs. Sharp
Intermediate THURSDAY 14:30 – 15:30 Mr. and Mrs. Sharp
1st Team Squad WEDNESDAY 16:00 – 17:00 Mrs.S. Charters
Juniors TUESDAY 13:30 – 14:30 Mrs. Charters / Ms. A.Bain./Mrs. A. Buitendach
Advanced squad MONDAY 16:00 -17:00 Mrs. S.Charters/Mr. G. Sharp.
CHESS:
Juniors TUESDAY 13:30 – 14:00 Mrs. le Roux
Seniors TUESDAY & WEDNESDAY 14:00 – 15:00 Mrs. le Roux
DRUMMIES:
First Term

Second Term

THURSDAY

THURSDAY

14:00 – 15:30

14:00 – 15:15

Mrs. K. De Jager/

Mrs. W. Meyer /

Ms.S. Cronje / Ms. Y. Haahoff

Mrs. N. Sharp

SWIMMING
   Intermediate MONDAY / WEDNESDAY 14:15 – 15:00 Mrs.S.Kriek / Mrs. L.Wessels/Mrs.Z. Mbatha/

Mrs L.Janse van Rensburg.

  Beginners TUESDAY / THURSDAY 14:15 – 15:00 Mrs. M. Cillie/Mrs.S.Kriek/Ms.D.Forrester/Ms. M.Steenkamp.

 

 

CIRCULAR 11 OF 2018

2018-11-28

 

Dear Parents

 

CIRCULAR 11 OF 2018

 

 1. SCHOOL FEES FOR 2019:

The school fees for Grade 1 to 7 for 2019 are as follows: R 12 350 per annum.

Fees are payable over 10 months x R 1235 per month from the end of January to the end of October, before the 7th day of the next month.

 1. AFTER CARE FEES 2019:

To 15:00 – R 21 per day or R 210 for a 10 day coupon.

To 17:00 – R 25 per day or R 250 for a 10 day coupon.

Daily Fee: R40 per session.

 1. SCHOOL FEES FOR 2018:

Thank you for the positive manner in which you managed your 2018 account.

The last instalment was payable on or before 7 November 2018.  Parents whose accounts are still in arrears on 30 November, or have not stuck to their arrangements will be handed over to our debt collectors on 3 December 2018.  This will add certain additional costs to your account.  I urgently request that you ensure that your account is up to date.

 1. BUS SERVICE:

Due to the high costs involved in running the bus service of the school, we have taken the unfortunate decision to suspend all routes to and from school on a daily basis.  As from 9 January the bus service will cease to run.   We are sorry for any inconvenience that is caused by this decision.

 1. HIPPOTIQUE:

We are still in the process of phasing out the old school badge on the uniform.  We will still be selling the current stock with the old badge until all stock in all the sizes has sold out.  We will introduce the new badge as stock runs out in specific sizes, which means some learners will have the new badge and others will have the old badge.

There is an option available to replace the old badge with the new one at an additional cost of R35 per dress.

 1. GROUNDS MANAGER AT HUTTENPARK KLEUTERSENTRUM (Pre-School):

We have a vacancy for a buildings and grounds manager at our pre-school in Victoria Road. (The old Bergsig).  We require the services of a handyman who can oversee the maintenance of our grounds and buildings on a daily basis.  We are looking for a skilled, practical male who has woodworking, plumbing, electrical skills, or a combination of these skills and to do daily repairs and maintenance. A salary of R 7 000 pm will be paid.  This includes a 13th cheque.  Working hours are from 07:00 to 15:00. Please send a CV to ngrobler@huttenpark.co.za

 

 

 1. SCHOOL CASES WITH WHEELS:

I would like to remind you of our policy on having school bags with wheels.  All Grade One to Three learners are compelled to purchase the official maroon school bag which is available at the HippoTique.

Learners in Grade 5 to 7 who have bags with wheels, received a sticker earlier in the year to give them permission to use these cases until they are no longer useful.

No Grade 4 learner will be permitted to have a school case with wheels.  There is a new, reliable, medically tested Totem bag available in the HippoTique at R1 200 or the normal black Huttenpark bag.

All other learners make use of the official school bag.

 1. D6 CONNECT AND THE OLD D6

As from January 2019, we will no longer be making use of the old D6 system.  The new APP is known as D6 Connect and must be downloaded again.  Please see the attached pamphlet for more information.

 

As the end of the year comes closer, we look back in gratitude on the successes achieved in 2018

and in anticipation for the year that lies ahead.

To our Grade 7 learners who are furthering their studies in various high schools, we know that they will build on the foundation that was laid here at Huttenpark and will build on the values that were instilled.  We will be watching your progress with much interest.  Thank you for the contribution to our school over the years.

We wish all Hutties, not returning to our school in 2019, good luck in their new environments and schools.

On behalf of all the staff I would like to wish you all a Merry Christmas.

Enjoy a well-deserved holiday with your families.

 

School opens on 9 January 2019 at 07:30.

 

Regards

 

 

 

 

JN GROBLER

PRINCIPAL

OMSENDBRIEF 11 VAN 2018

2018-11-22

 

Beste Ouers

 

OMSENDBRIEF 11 VAN 2018

 

 1. SKOOLFONDS 2019:

Skoolfonds vir graad 1 tot 7 vir 2019 is as volg: R 12 350 per jaar.

Gelde is betaalbaar oor 10 maande x R 1235 per maand vanaf einde Januarie tot einde Oktober voor die 7e dag van die volgende maand.

 1. NASORGFOOIE 2019:

Tot 15:00 – R 21 per dag of R 210 vir ‘n 10 dag koepon.

Tot 17:00 – R 25 per dag of R 250 vir ‘n 10 dag koepon.

Dagfooi: R40 per geleentheid.

 1. SKOOLFONDS 2018:

Dankie vir die positiewe wyse waarop u die 2018 rekening hanteer het.

Die laaste paaiement was betaalbaar voor of op 7 November. Ouers wat op 30 November steeds agterstallig is, en nie by hul rëelings gehou het nie, sal op 3 Desember oorhandig word aan ons skuldinvorderaars.  Hierdie sal onnodige kostes vir u beteken en ek wil ‘n versoek op u doen om te verseker dat u op datum is.

 1. BUSDIENS:

Weens die hoë kostes wat met die busdiens gepaard gaan is ons genoodsaak om die daaglikse diens na en van die skool te staak.  Daar sal van 9 Januarie geen roetes gery word nie. Ons is jammer van enige ongerief wat hierdeur veroorsaak word.

 1. HIPPOTIQUE:

Ons is steeds besig met die uitfasseer van die ou wapen op die skoolklere.  Ons sal steeds die klere met die ou wapen verkoop tot al die voorraad uitverkoop is.  Slegs in gevalle waar sekere groottes reeds uitverkoop is sal nuwe voorraad met die nuwe wapen beskikbaar wees.  Indien u ‘n “ou” skoolrok met die nuwe wapen wil koop is daar ‘n koste van R35 om die ou wapen te vervang met die nuwe.

 1. TERREINBESTUURDER BY HUTTENPARK KLEUTERSENTRUM:

‘n Vakature bestaan by ons Kleutersentrum vir ‘n handige, praktiese en vaardige persoon om die dag tot dag onderhoud by die skool te hanteer. Ons is op soek na iemand wat die herstelwerk aan meubels, toerusting en geboue kan hanteer.  Iemand met elektriese, skrynwerk en-of loodgietervaardighede sal ‘n voordeel wees.  ‘n Salaris van ongeveer

R 7 000 per maand, met ‘n 13e tjek sal betaalbaar wees. Werksure is 07:00 tot 15:00.

 

 

 

 

 

 1. WIELETJIESTASSE:

Ek bring weereens die beleid oor die wieletjiestasse onder u aandag.  Alle graad 1-3 leerlinge moet die voorgeskrewe Huttenpark skoolsak gebruik wat by die HippoTique beskikbaar is.

Leerlinge in graad 5-7 wat vroeër hierdie jaar ‘n plakker op hulle tasse ontvang het mag van die wieletjiestas gebruik maak.

Geen graad 4 leerling mag ‘n wieletjiestas gebruik nie en slegs die nuwe Totemsak of goedkoper skoolrugsak wat beide by die HippoTique beskikbaar is.

Alle ander leerlinge maak van die skool se amptelike skoolsak gebruik.

 1. D6 CONNECT EN DIE OU D6

Ons sal vanaf Januarie 2019 nie meer van D6 gebruik maak nie.  Die nuwe APP staan bekend as D6Connect en moet van nuuts af gelaai word.  Sien die ingeslote pamflet vir meer besonderhede.

 

Die einde van die jaar gaan gepaard met dankbaarheid oor die jaar wat verby is en opgewondenheid oor die jaar wat voorlê.

Aan ons graad 7 leerlinge wat hulle skoolloopbane by verskillende hoërskole gaan voortsit weet ons dat hulle sal voortbou op die fondamente en waardes wat by Huttenpark gelê is.  Dankie vir julle bydrae aan ons skool.  Ons hou julle vordering met belangstelling dop.

Alle voorspoed aan die Hutties van Gr 1-6 wat nie volgende jaar terugkeer na ons skool toe nie.  Sterkte in die nuwe omgewing en nuwe skool.

Namens die personeel wil ek graag aan almal ‘n geseënde Christusfees saam met u familie toewens.

Geniet ‘n welverdiende vakansie.

 

Skole heropen op Woensdag 9 Januarie om 07:30.

 

Groete

 

 

 

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF

 

 

OMSENDBRIEF 10 VAN 2018

 

Beste Ouers

OMSENDBRIEF 10 VAN 2018

 1. SKOOLTYE TYDENS EKSAMEN: Die skool sal vanaf Dinsdag 6 November om 13:00 sluit vir leerlinge. Leerlinge sal die ekstra tyd tot hul beskikking kan gebruik ter voorbereiding vir die volgende dag se eksamen.
 2. STUDIETYD: Vir ouers wat nie die geleentheid kan benut nie, sal daar steeds studietyd vir leerlinge by die skool aangebied word tot 14:00 daagliks en die nasorg sal soos normaal voortgaan.  Dit sluit in die dae wanneer leerlinge geen vak skryf nie.  Daar sal te alle tye toesig vir leerlinge wees.
 3. KAMPE: Kampe vir die graad 1 tot 3 leerlinge vind plaas vanaf Don 8 Nov. Ons glo dat hulle elke oomblik sal geniet.
 4. MIKE BOLHUIS: Hierdie bekende privaat speurder besoek Huttenpark op 22 Februarie 2019 as gasspreker by ‘n spesiale aandfunksie. Kontak gerus vir Monica by 084 980 4351 as u ‘n tafel wil bespreek.
 5. EKSAMEN: Baie sterkte aan al ons leerlinge wat eksamen skryf. Ons vertrou elkeen sal hul bes probeer, logies dink en kalm bly.

 

Groete

 

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF

 

 

CIRCULAR 10 OF 2018

Dear Parents

CIRCULAR 10 OF 2018

 1. SCHOOL TIMES DURING EXAMS: The school will close at 13:00 for all learners from 6 November.  Learners will be able to use the extra time to prepare and learn for the next exam.
 2. STUDY TIME: Learners who cannot go home earlier can stay at school until 14:00 where they will be studying under the teacher’s supervision. This arrangement will also be in place on the days when the children are not writing a subject.  Aftercare will continue as normal.  Learners will be under supervision at all times.
 3. CAMPS: The grade 1 to 3 camps will commence on Thursday 8 November. We anticipate this to be very enjoyable for every learner.
 4. MIKE BOLHUIS: This well-known private investigator will be a guest speaker at a Huttenpark function on 22 February 2019.  Please contact Monica on 084 980 4351 to book a table and more details for this exclusive event.
 5. EXAM: We wish all our learners writing exams good luck and trust that they will try their best, think logically and stay calm.

Regards

 

 

JN GROBLER

PRINCIPAL