• Newsletters

  OMSENDBRIEF 10 VAN 2018

    Beste Ouers OMSENDBRIEF 10 VAN 2018 SKOOLTYE TYDENS EKSAMEN: Die skool sal vanaf Dinsdag 6 November om 13:00 sluit vir leerlinge. Leerlinge sal die ekstra tyd tot hul beskikking kan gebruik ter voorbereiding vir die volgende dag se eksamen. STUDIETYD: Vir ouers wat nie die geleentheid kan benut nie, sal daar steeds studietyd vir leerlinge by die skool aangebied word tot 14:00 daagliks en die nasorg sal soos normaal voortgaan.  Dit sluit in die dae wanneer leerlinge geen vak skryf nie.  Daar sal te alle tye toesig vir leerlinge wees. KAMPE: Kampe vir die graad 1 tot 3 leerlinge vind plaas vanaf Don 8 Nov. Ons glo dat hulle…

 • Newsletters

  CIRCULAR 10 OF 2018

  Dear Parents CIRCULAR 10 OF 2018 SCHOOL TIMES DURING EXAMS: The school will close at 13:00 for all learners from 6 November.  Learners will be able to use the extra time to prepare and learn for the next exam. STUDY TIME: Learners who cannot go home earlier can stay at school until 14:00 where they will be studying under the teacher’s supervision. This arrangement will also be in place on the days when the children are not writing a subject.  Aftercare will continue as normal.  Learners will be under supervision at all times. CAMPS: The grade 1 to 3 camps will commence on Thursday 8 November. We anticipate this to…

 • Newsletters

  CIRCULAR 9 OF 2018

  Dear Parents CIRCULAR 9 OF 2018 SUPPORT OF LOCAL BUSINESS TO BENEFIT OUR SCHOOL SASOL: NEWCASTLE CORNER An arrangement has been made with the SASOL Garage, Newcastle Corner, where the school can win prizes of between R5 000 and R 1 000 on a monthly basis.  We would like to motivate parents, family members, friends and colleagues to buy fuel from the garage or any items from the shop and to write the word HUTTENPARK on the back of the slip and place it in the specially marked container in the SASOL Delight Shop. We need a minimum of 150 cash slips per month to qualify. FACTORY PLAZA ANY purchases made at…

 • Newsletters

  ANNUAL GENERAL MEETING OF PARENTS

  Dear Parents   ANNUAL GENERAL MEETING OF PARENTS   Please take note of a meeting of the Parent Body of Huttenpark.  The meeting is being called in terms of section 38(2) of the Schools Act, Act 84 of 1996.   The details are as follows:   DATE: Thursday 25 October 2018   TIME: 18:00   VENUE: School Hall   PURPOSE: To approve the annual financial statements for 2017.  To consider and approve the school funds budgeted for 2019.  The budget will be available at school, for your inspection,   Contact Ms Sheila Lizen should you require more information.   Your presence will be appreciated.   Regards J.N. GROBLER PRINCIPAL

 • Newsletters

  ALGEMENE JAARVERGADERING VAN OUERS

  Beste Ouers   ALGEMENE JAARVERGADERING VAN OUERS   Neem asseblief kennis van ‘n Algemene Jaarvergadering van Ouers.  Die vergadering word belê in terme van afdeling 38(2) van die Skolewet, Wet 84 van 1996.   Die besonderhede is as volg:   DATUM: Donderdag 25 Oktober 2018   TYD: 18:00   PLEK:  Skoolsaal   DOEL: Aanvaarding van finansiële state vir 2017. Goedkeuring van begroting vir 2019 en vasstelling van skoolfonds vir 2019 .  Die voorlopige begroting is  ter  insae, by die skool beskikbaar.  Skakel me Sheila Lizen indien u meer besonderhede verlang.   U teenwoordigheid word hoog op prys gestel.   Groete   J.N. GROBLER SKOOLHOOF

 • Newsletters

  Circular 8 of 2018

  Dear Parents Circular 8 of 2018 SOAP BOX DERBY REWARD: Many thanks to all our parents for the wonderful support of our annual Soap Box Derby.  In spite of the windy conditions the day was a huge success. The income from the sponsored forms was R 82 500 for which we are very thankful. The cost of the go-carts was split over two years, and we had to make a second payment of R 19 000 which gives us a profit of R 63 000.  As we now have our own go-carts the income received in future will be pure profit. As a reward to our learners for all their efforts we promised…

 • Newsletters

  Omsendbrief 8 van 2018

  Beste Ouers Omsendbrief 8 van 2018 KASKARDAG BEDERF: Ons wil werklik vir ons ouers baie dankie sê vir die ondersteuning tydens en voor die kaskardag.  Ten spyte van die winderige toestande was die dag ‘n groot sukses. Die inkomste op die vorms was ongeveer R 82 500, waarvoor ons baie dankbaar is. Die bou van die kaskarre se kostes was oor twee jaar versprei en ons het hierdie jaar die laaste R19 000 betaal, wat beteken dat ons met n wins van R 63 000 sit.  Aangesien ons nou ons eie kaskarre het sal die volle inkomste in die toekoms suiwer wins wees. Om aan ons kinders erkenning te gee vir al hulle…

 • Newsletters

  Huttie Heart Project

  This project was founded 4 years ago to help less privileged learners in our school. Parents got involved in various ways and the programme escalated through the years. Hungry children are not able to concentrate and study. Children are not in a position to change their circumstances for the better and with this project we are trying to make a difference. Because of the financial hardship in many households, we were forced to change the structure of the project as the number of learners in need of help is growing. In the past the meals were provided by the lunch project in the school lapa, but this has become a…

 • Newsletters

  Huttie Hartjie Projek

  Hierdie  projek is 4 jaar gelede begin om vir behoeftige kinders by ons skool te probeer help dmv ouers wat op verkillende maniere hierby betrokke geraak het. Honger kinders kan nie leer nie. Kinders het nie beheer oor hulle omstandighede nie en beskik nie oor die vermoë om as kind dit te kan verbeter nie. Ons kan met hierdie projek ‘n verskil maak. Aangesien die finansiële toestand van baie ouers versleg het die afgelope jaar, is ons nou genoodsaak om die struktuur van die projek te verander, aangesien daar baie meer behoeftige kinders is. Die idee is dat ons nou self vir die kinders gaan kos voorsien, (in plaas van…