• Newsletters

    Huttie Heart Project

    This project was founded 4 years ago to help less privileged learners in our school. Parents got involved in various ways and the programme escalated through the years. Hungry children are not able to concentrate and study. Children are not in a position to change their circumstances for the better and with this project we are trying to make a difference. Because of the financial hardship in many households, we were forced to change the structure of the project as the number of learners in need of help is growing. In the past the meals were provided by the lunch project in the school lapa, but this has become a…

  • Newsletters

    Huttie Hartjie Projek

    Hierdie  projek is 4 jaar gelede begin om vir behoeftige kinders by ons skool te probeer help dmv ouers wat op verkillende maniere hierby betrokke geraak het. Honger kinders kan nie leer nie. Kinders het nie beheer oor hulle omstandighede nie en beskik nie oor die vermoë om as kind dit te kan verbeter nie. Ons kan met hierdie projek ‘n verskil maak. Aangesien die finansiële toestand van baie ouers versleg het die afgelope jaar, is ons nou genoodsaak om die struktuur van die projek te verander, aangesien daar baie meer behoeftige kinders is. Die idee is dat ons nou self vir die kinders gaan kos voorsien, (in plaas van…