Agtergrond / Background

Huttenpark Primêre skool het sy deure vir die eerste keer op 22 Januarie 1973 geopen. Op die eerste dag was daar 287 leerders waarvan 69 engels en 218 afrikaans was. Daar was 9 personeel lede en ‘n sekretaresse. Aangesien die ruimte baie beknop was, was daar slegs 11 klasse met die een klas was as kantoor en vooraadkamer gedien het.

The fields did not exist and the Building Services were compelled to bring in loads of sand to make the ground negotiable. As a result of limitations in the infrastructure, faclilties pertaining to telephone and duplicating had to be used at nearby schools

Die skool is amptelik op 16 Mei 1975 deur die destydse direkteur Mnr PRT Nel geopen. Die skool het sederdien ontwikkel tot ‘n dinamiese en vooruitstrewende skool in die Newcastle en die Noordelike KwaZulu Natal.

Kultuur / Culture

Huttenpark also have a number of cultural activities available to the pupils. The Junior choir involves the gr 2 & 3 pupils. This choir is often invited to perform at various functions in Newcastle. They are especially popular at many different denominations’ Church Services. The senior Choir is open to the pupils from gr 4 to 7. They regularly participate in the ATKV Applous Competition where they achieved many awards. This choir is also invited every year to participate in the Annual Youth Festival in Durban

Ons tamboer nooientjies is gereeld te sien by die jaarlikse Newcastle Skou asook by kerkbasaars en by geleenthede in omliggende dorpe.

Die graad 6 leerlinge kry elke jaar die geleenthede om op ‘n opvoedkundige na Mumalanga te gaan. ‘n Toer wat elke jaar hoogtepunte insluit en baie gewild by die leerlinge is. Tydens hierdie toer word die leerders blootgestel aan Veldskole in Mpumalanga. Die ontwikkeling van leierseinskappe vorm ‘n intergrale deel van die toer.

Aan die begin van die jaar is daar ‘n prefekleierskamp. Hier word die leiers van die skool onderig en getoon wat alles onder leierskap en voorbeeld vir ander leerlinge verstaan word.

Verder het ons ‘n sterk groep leerlinge wat deel is van die VSCV asook SCA . Ons leerlinge word dus ookop godsdienstige vlak onderrig en ondersteun.

There is a well equiped Media Centre open to the pupils during school time, as well as being open Monday to Thursday afternoons for an hour after school. There is a wide variety of both fiction and non-ficion books for both pleasure and reference work

The pupils also have the opportunity to participate in the English, Afrikaans, Music (vocal and instrumental) and Art section of the Eisteddfod every two years. Excellent results have been achieved over the years.

Verder het die leerlinge die geleentheid om balet, klavier, viool en kitaarlesse te neem. Klasse vir die stimulering van die brien deur middel van musiek word ook aangebied.

Skoolkonserte, opvoerings en akademiese uitstallings word op ‘n gereelde basis aangebied sodat die ouers ook hulle kinders se talente kan besigtig en geniet.

Huttie Potamus Huttenpark volg alreeds die afgeope jare ‘n spesifieke bemarkings. Een van die uitvloeisels daarvan is die totstankoming van die Huttie Potamus. Hierdie Huttie Potamus word gebruik om die skool te bemark en het tot dusver daarin geslaag om alle leerlinge uit verskeie agtergronde saam te snoer tot ‘n eenheid

The utilization of the Huttie Potamus exposes the pupils to various marketing strategies; useful concepts which they can make use of throughout their careers. These ideas and concepts can prepare them for the demands of the modern world

Opgeleide Personeel /Trained Staff

Huttenpark is ‘n skool van uitnemenheid omdat die onderwyserskorps bestaan uit ’n span opvoeders wat gerig is op onderrig waar daar voorsiening gemaak word vir die behoefte van elke individu.

Because our constant aim is to develop every child to their full potential, only excellently qualified educators are employed, each one a specialist in his/her own area.

Ons opvoeders woon gereeld kursusse en werkswinkels by om op hoogte te bly met vernuwing in die onderwys. Dus is Uitkomsgerigte Onderwys en nuwe vakrigtings soos Entrepreneurskap en Rekenaaronderrig reeds ten volle ingeskakel in die leerplan.

We do not only concentrate on the pupils’ academic work, but also on the sport and cultural side of life. This holistic approach gives each pupil the chance to achieve at his/ her highest level.

Computer Training

Our computer centre consists of 40 computers on a network. Not only are they used to improve the learners’ math and language skills but also give the pupils a chance to learn more about the world around them with up to date multimedia programs

The computer Centre is available after school and during breaks for the learners who want to do additional work on the computers.

Bergsig Pre-Primêre skool

Bergsig Pre-Primêre Skool is onder die beheer van Huttenpark Primêre skool. Dit het die voordeel dat kleuters ‘n normale oorgang het vanaf hulle kleuterjare na hul skooljare. Daar is gedurige kontak tussen bergsig Pre-Primêre skool se kinders en die kinders van Huttenpark. Dit is dus nie traumaties vir die Kleuters om vir die eerste keer na graad 0 en ‘n vreemde skool te gaan nie.

By Bergsig Pre-Primêre skool word slegs van gekwaliseerde opvoeders en assistente gebruik gemaak. Dit verseker dat die skoolgereedheidsprogramme wat gevolg word van hoogstaande gehate is Bergsig Pre-primêre skool kan beskou word as ‘n satalietkampus van Huttenpark.

Daar is gereelde vervoer beskikbaar en dit maak dit moontlik dat die kleuters van die Rekenaarsentrum kan gebruik maak.

Sport

Huttenpark is ‘n skool met ‘n doel om die kind in sy volheid te ontwikkel. Vasgeketting in die geskiedenis lê Die bewyse dat alles binne menslike vermoë gedoen word om die leerling van die skool ten volle te ontwikkel.

Met ‘n “a’ La carta” van sport word daar soveel geleenthede vir die leerlinge geskep om hulself in uit te leef. Hier word nie net slegs aan leerlinge aandig gegee nie, maar ook aan afrigters

The pupils of Huttenpark can avail themselves to a wide variety of sports: rugby, netball, Hockey, cricket, athletics, chess, swimming, cross country and tennis. From early in the year both the teachers and learners begin their training in the various disciplines.

Matches are organised against schools from outside the area as well as from other provinces which inspires the pupils to develop their talent to their full potential. These matches also develop a strong team spirit.

Much encouragement and dedication is given to the junior sport as a grounding for the senior years. Sports such as mini cricket, netball, rugby and hockey give the young ones both a chance to develop their skills from a early age, as well as to thoroughly enjoy themselves.

Afrigter by Huttenpark is beried om hulleself op hoogte te hou met nuwe verwikkelinge en afrigtingsmetodes in hul betrokke sportsoorte. Die hoeveelhede afrigters wat betrokke is by sportsoorte buite die skool, is ‘n spreekende voorbeeld hiervan.

Huttenpark se leerlinge maak al jare ‘n groot deel uit van provinsiale soos rugby, netball, hokkie, swem ens.