Hierdie  projek is 4 jaar gelede begin om vir behoeftige kinders by ons skool te probeer help dmv ouers wat op verkillende maniere hierby betrokke geraak het.

Honger kinders kan nie leer nie. Kinders het nie beheer oor hulle omstandighede nie en beskik nie oor die vermoë om as kind dit te kan verbeter nie. Ons kan met hierdie projek ‘n verskil maak.

Aangesien die finansiële toestand van baie ouers versleg het die afgelope jaar, is ons nou genoodsaak om die struktuur van die projek te verander, aangesien daar baie meer behoeftige kinders is.

Die idee is dat ons nou self vir die kinders gaan kos voorsien, (in plaas van by die middageteprojek, wat ‘n duurder opsie is) en daarom het ons ook heelwat hulp van ouers nodig asseblief. Daar is ouers wat maandeliks bydrae tot die projek, maar dit gaan nie net oor finansiële bydraes nie, maar ook hulp, onder andere in die vorm van ‘n gereg te maak en skool toe te bring.  U het dalk ook ander idees wat ons kan gebruik.

Op Dinsdagaand 24 April om 18:00 hou ons ‘n vergadering in die Mediasentrum om ‘n strategie te bepaal. Ons wil u aanmoedig om betrokke te raak by die projek.

Indien u kan/wil betrokke raak, sal dit waardeer word indien u die vergadering sal bywoon.

Vriendelike Hartjiegroete!!!

Lerika Viljoen

Koördineerder

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply