Dear Parents

Circular 8 of 2018

 1. SOAP BOX DERBY REWARD:

Many thanks to all our parents for the wonderful support of our annual Soap Box Derby.  In spite of the windy conditions the day was a huge success. The income from the sponsored forms was R 82 500 for which we are very thankful. The cost of the go-carts was split over two years, and we had to make a second payment of R 19 000 which gives us a profit of R 63 000.  As we now have our own go-carts the income received in future will be pure profit.

As a reward to our learners for all their efforts we promised them an early closure of school if we reach R80 000. The school will close at 11:30 on Friday 31 August.  The weather on the day of our soap box derby did not allow us to end off with the colour fest.  This will now take place at 12:00 on Friday.  Learners who purchased the coloured powder must please bring it along on Friday, with their oldest clothes.  Friday will be a civvie day.

 1. BIBLE QUIZ:

We are extremely proud of our Bible Quiz teams who have been appointed as winners of the KZN section of the competition.  We had six teams participating and all six were placed in the six top positions in the province. Three of the teams were placed in the top 40 in the country.

 1. BOX TYPE SCHOOL BAGS:

I would like to remind you that the use of the box type school bag is prohibited. Cases purchased by learners prior to this decision have been marked with a sticker.  I would especially like to remind the parents with children in grade 3 not to buy this type of case.  The official school bag for senior learners is available in the HippoTique. You are welcome to come and observe how the children battle to get these bags up and down the steps.

 1. DROPPING OF ITEMS AT THE FRONT OFFICE:

The fact that more and more learners are forgetting their lunch, tasks, track suits and many other items at home is causing a problem in the front office.  The ladies are inundated with parents who bring these items to school and then have to find the learner and call them out of a class or from the playground.  This will only be allowed in extreme cases.  Please teach your child to be responsible and to ensure that these items are not forgotten.

 1. DISCIPLINE POLICY:

I have included an excerpt from the learner’s code of conduct document for your attention.  Parents are often unsure of the type of punishment that is linked to a certain transgression.  This will give you a better indication. You will still receive a sms each time a child transgresses. Please ensure that the school has your latest cell phone number.  The complete Code of Conduct will be available on the website for you to peruse. Please ensure that your child is aware of all the school rules.

 1. CROSS COUNTRY:

Our athletes have excelled over the past weeks in the various cross country meetings. Congratulations to Tristan Parkinson and Megan Redelinghuis who have been selected as members of the Amajuba District Team to take part in the KZN Championships this coming weekend at Grey Goose Farm Lodge.

 1. CRICKET:

Congratulations to Cameron Manfron who was selected to the Northern KZN Cricket Team.

 1. 7’s RUGBY:

This form of rugby is getting very popular, and even here at the Hutties.  Our 7’s team participated at two tournaments.  At the one in Vryheid they won four of their five games and at the Michaelhouse Tournament they won five out of five with 212 points for us and only 17 against us. Well done to these boys!

 1. CONCERT:

The learners are practising daily for our concert.  There will be some practises during the evenings as well.  Please make sure they they attend all practices.

 

Good luck for the rest of the term

Regards

 

 

JN GROBLER

PRINCIPAL

 

Beste Ouers

Omsendbrief 8 van 2018

 1. KASKARDAG BEDERF:

Ons wil werklik vir ons ouers baie dankie sê vir die ondersteuning tydens en voor die kaskardag.  Ten spyte van die winderige toestande was die dag ‘n groot sukses. Die inkomste op die vorms was ongeveer R 82 500, waarvoor ons baie dankbaar is. Die bou van die kaskarre se kostes was oor twee jaar versprei en ons het hierdie jaar die laaste R19 000 betaal, wat beteken dat ons met n wins van R 63 000 sit.  Aangesien ons nou ons eie kaskarre het sal die volle inkomste in die toekoms suiwer wins wees.

Om aan ons kinders erkenning te gee vir al hulle moeite met die fondsinsameling het ons belowe om hulle ‘n verkorte dag te gee as ons R80 000 bereik.  Die skool sal dus Vrydag 31 Augustus om 11:30 sluit.  Aangesien die reën nie toegelaat het dat ons die kleurfees kon doen nie, gaan dit 12:00 Vrydag plaasvind.  Leerlinge wie pakkies gekleurde poeier gekoop het moet onthou om dit Vrydag saam te bring skooltoe, met hulle oudste klere.  Vrydag sal ook ‘n civviedag wees.

 1. BYBELVASVRA:

Ons is besonder trots op ons Bybelvasvraspanne wat aangewys is as die KZN wenners van die Rapportryers se Nasionale Bybelvasvrakompetisie.  Ons het ses spanne ingeskryf waarvan ons die ses top posisies ingeneem het.  Drie van die spanne was dan ook in die top 40 in die land.

 1. BOKSTASSE:

Ek herinner u daaraan dan die leerlinge nie toegelaat word om bokstasse aan te skaf as skooltasse nie.  Die wat reeds die tasse het, is gemerk sodat ons presies weet wie het die tasse gehad voor die besluit geneem is.  Kom kyk gerus hoe sukkel die leerlinge om die tasse by die trappe op en af te dra.  Ek wil veral die graad 3 ouers daarop wys dat die groter Huttenpark rugsak in die HippoTique beskikbaar is, en dat u nie ‘n bokstas mag koop nie.

 1. AFLAAI VAN GOEDERE IN DIE KANTOOR:

Dit gebeur toenemend dat leerlinge hulle kosblikke, take, sweetpakke en derglike ander items by die huis vergeet.  Die gevolg is dat ouers die items by die voorste kantoor kom aflaai.  Dit is werklik besig om hand uit te ruk en ons sekretaresses moet voortdurend  kinders soek in klasse en op die speelgrond.  Ek wil u versoek om te verseker dat u kinders die verantwoordelikheid neem om hierdie items te onthou, en ons sal slegs in uitsonderlike gevalle leerlinge uit die klasse roep om vergete items te kom haal.

 1. DISSIPLINEBELEID:

Ek sluit ‘n uittreksel van ons dissiplinebeleid hierby in vir u kennisname. Ouers is dikwels onseker oor wanneer watter straf by watter oortreding van toepassing is.  U sal elke keer ’n sms ontvang as u kind ‘n oortreding begaan het.  Maak dus seker dat ons altyd u korrekte selfoonnommer het.  Die volledige Gedragskode vir Leerders sal op die skool se webwerf beskikbaar wees.  Verseker dat u kind bewus is van al die skoolreëls.

 1. LANDLOOP:

Ons atlete het oor die afgelope weke baie goed presteer met die verskeie landloopbyeenkomste.  Baie geluk aan Tristan Parkinson en Megan Redelinghuys wat deurgedring het na die volgende rondte.

 1. KRIEKET:

Baie geluk aan Cameron Manfron wat in die Noord Natal Krieketspan ingesluit is.

 1. 7’s RUGBY:

Hierdie vorm van rugby is vining besig om baie gewild te word, ook hier by die Hutties.  Ons seuns het aan twee toernooie deelgeneem.  In Vryheid het hulle vier uit die vyf wedstryde gewen en by Michaelhouse het ons al 5 wedstryde gewen met 212 vir ons en 17 teen ons.  Wel gedaan manne!

 1. KONSERT:

Die kinders is volstoom aan die oefen vir die konsert.  Hulle sal sommige aande ook gevra word om te kom oefen.  Verseker asseblief dat hulle ook hierdie oefeninge bywoon.

 

Sterkte vir die res van die kwartaal

Groete

 

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF

Please click on the links below to download the programme:

 

Come and enjoy the day with us at the SOAP BOX DERBY and take part in our “potjiekos” competition

 

Click here here to download the  entry form

Rules:

RULES: Huttie”Pot”umus POTJIEKOS CHALLENGE – 17 August 2018

 

DATE AND TIME

It will be held at Huttenpark Primary School on 17 August 2018

 • Stalls can be built from 13:00. Entry gate for 2 vehicles will be at the vehicle entrance gate by the Junior Gate
 • All vehicles must be demarcated area.
 • Judging of the raw ingredients will take place from 13:00
 • Judging of Potjies will take place from 18:30 -19:00
 • All stalls must be broken down and removed from premises at 21:00

STALLS

 • Specific area for the stalls will be given on the day of competition.
 • The specific area that’s given must be accepted. It will be allocated on a first come first serve basis.
 • Areas for stalls will be 3.5 meter x 3.5 meter
 • Banners and advertising boards may be displayed.

COMPETITION

 • A Team will consist of up to 5 members. One captain and 4 members. No additional help will be allowed.
 • The following dishes may be prepared: Main Pot, Side Dish and Pot Bread.
 • All teams are responsible for erecting their own stall, supply their own ingredients, cooking utilities, cutlery, wood or charcoal and also drum for fire or gas braai’s.
 • Only one Pot is allowed for Main Dish.
 • Meat may not be marinated or precooked before the time.
 • A Bucket of sand or fire extinguisher must be in place in case of accidental fire.

JUDGING

 • A panel of two independent judges will be judging the teams on the following categories: Main Pot, Pot Bread and Side Dish.
 • Disregarding of rules and bad behaviour by team or team members may lead to disqualification.
 • Judges decision is final.

ENTRANCE FEES AND ADMISSION

 • Entry fee is R500-00 consisting of 5 members in a team. Entry Fee is payable at Huttenpark office or EFT.
  • Banking Details:
   • Nedbank
   • Branch: 164826
   • Acc No: 1648094295
   • Proof of Payment: LMGray@huttenpark.co.za or fax to 034 3153791
   • Reference: Potjiekos and name
  • No entry will be accepted without the entry fee. If Payment is made via EFT, please submit your Team’s entry form to LMGray@huttenpark.co.za
  • Two vehicle permit will be given per team. It will be given to the Captains of the teams in a scheduled meeting with the Team Captains before commencement of competition. Date of meeting will be communicated to the Captains of the Teams.