Beste Ouers

 

ALGEMENE JAARVERGADERING VAN OUERS

 

Neem asseblief kennis van ‘n Algemene Jaarvergadering van Ouers.  Die vergadering word belê in terme van afdeling 38(2) van die Skolewet, Wet 84 van 1996.

 

Die besonderhede is as volg:

 

DATUM: Donderdag 25 Oktober 2018

 

TYD: 18:00

 

PLEK:  Skoolsaal

 

DOEL: Aanvaarding van finansiële state vir 2017. Goedkeuring van begroting vir 2019 en vasstelling van skoolfonds vir 2019 .  Die voorlopige begroting is  ter  insae, by die skool beskikbaar.  Skakel me Sheila Lizen indien u meer besonderhede verlang.

 

U teenwoordigheid word hoog op prys gestel.

 

Groete

 

J.N. GROBLER

SKOOLHOOF

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply