Huttenpark se golfdag vind plaas op genoemde datum.  Hierdie jaar gaan ons ook ‘n kompetisie aanbied vir ons leerders. Dit sal bestaan uit naaste aan die gat, “bucket challenge” en die langste dryfhou. Die kompetisie is gratis en leerlinge moet voor 15 Februarie by die skool inskryf. Kompetisie sal om 8 uur die oggend begin en die leerlinge bly die ouers se verantwoordelikheid. Ouers is self verantwoordelik om hulle kinders na die Newcastle Golfklub en terug te  vervoer.  Daar sal golfstokke wees vir die leerlinge wat nie hul eie het nie.

 

The Huttenpark Golf Day will take place on the above-mentioned day. This year we shall be hosting a competition for our learners. The competition is free and learners must enter at the school’s Finance office before 15 February 2019. The competition consists of nearest to the pin, bucket challenge and the longest drive. The competition will start 8:00.  It will be your responsibility to transport your child to and from the golf course. There will be golf clubs available for those learners who do not have their own.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply