2020-04-19

Beste Ouers

BUITENGEWONE OMSENDBRIEF 1 VAN 2020: GRENDELTYDPERK

Neem asseblief kennis van die volgende sake:

 1. HUISWERK:

Die afgelope paar weke het elke onderwyser baie hard gewerk om vir ons kinders huiswerk te stuur deur middel van WhattsAPP, eposse, Google Classroom of werksboekies wat vooraf gegee is.

Baie ouers het dalk gevoel dat hulle gebombardeer is met groot hoeveelhede werk wat teen ‘n sekere tyd afgehandel moet word.

Neem kennis dat:

 1. Die doel hiervan is om jou kind se brein aktief te hou en om die oorgang terug skool toe makliker te maak.
 2. Al die werk wat by die huis gedoen is sal weer by die skool gedoen word.
 3. Dit is tog belangrik dat hulle elke dag ‘n bietjie werk. Daar moet egter ‘n goeie balans wees tussen skoolwerk, speeltyd, takies in en om die huis en kwaliteit tyd saam met hul ouers in die kombuis of in die tuin.
 4. Ek beklemtoon weer wat ek in my vorige omsendbrief (Omsendbrief 5 van 2020) gesê het rakende die leer van tafels en leeswerk.
 5. Hierdie is buitengewone omstandighede en ons moet die beste daarvan maak. Ons en julle gaan foute maak en ons moet dit aanvaar.
 6. Ons gaan voortaan ‘n gekonsolideerde dokument uitstuur, wat vooraf deur die graadhoofde goedgekeur is. Hierdie dokument sal verseker dat daar nie te veel of te min huiswerk gegee sal word nie.  Hierdie dokument sal saam met hierdie omsendbrief uitgestuur word.
 7. Ons neem in ag dat almal nie bv toegang tot slimfone, internet, rekenaars het nie, ouers is nie opgelei om onderrig aan te bied nie en is totaal uit voeling met CAPS, die huis is ‘n tuiste – nie ‘n skool nie. Dankie dat u as ouers verstaan, dankie vir u positiewe ingesteldheid, dankie vir u bereidwilligheid om betrokke te raak, dankie dat u saam met ons hierdeur gaan werk en bo alles dankie vir u geduld en vertroue…!

Huiswerk Skakels:

 1. DIE SKOOLJAAR VORENTOE:

Ons is bewus daarvan dat daar ‘n vertroulike dokument van die DBO uitgelek is en versprei word met moontlike datums en ‘n moontlike werkswyse wat die DBO gaan toepas op nasionale vlak. Dit is op datum van skrywe nog nie die DBO beleid nie. NB! Ons wag in spanning daarvoor.

Sodra ons die finale dokument ontvang, waarin dit duidelik gestel word wanneer en hoe die skole gaan heropen, sal ons dit met u deel.

Die volgende is hoogtepunte uit die dokument waarvan u moet kennisneem:

 1. ‘n Geleidelike infasering van grade tot so laat as 15 Julie 2020.
  Ons begin met Gr 7 op 6 Mei 2020 en elke 14 dae daarna ‘n volgende graad.
 2. Inkorting van leermateriaal en assesserings.
 3. Geen Junie eksamens nie.
 4. Verandering van die skoolkalender en vakansiedatums.
 5. Die skooldag kan verleng word.
 6. Geen buitemuurse aktiwiteite (sport en kultuur), toere, konserte vir die res van die jaar nie.
 7. ENIGE BESLUIT OOR DIE OPENING VAN SKOLE MOET EERS DEUR DIE DEPARTEMENT VAN GESONDHEID GOEDGEKEUR WORD.
 8. Higiëne van leerlinge en onderwysers sal ‘n prioriteit wees. Sanitasiepakke moet deur die DBO voorsien word.
 9. Ons sal eers ‘n strategie vir die skool bepaal sodra al die inligting tot ons beskikking is.
 10. Dankie dat u toegelaat het dat u kind die vakansie kon geniet en dat u ook die tyd gebruik het om saam met u gesin te ontspan.

WOLKSKOOL: Eie Keuse

Die ouers van Afrikaanse kinders in Gr 4-7 word aangemoedig om op die Wolkskool te registreer. Al die skoolvakke word GRATIS aangebied tot einde Junie. U as ouer registreer bloot net by Wolkskool en u kind het toegang tot al die leermateriaal wat die tweede kwartaal hanteer moet word.

U kind kan gerus deur die leermateriaal werk sover as wat u dit wil toelaat. Daar is verskeie ander aanlyn webtuistes wat onderrig aanbied. U kan self besluit welke aanlyn groep u en u kind geval.

Onthou asb net dat die oomblik dat ons die kinders terug het by die skool, begin ons met die onderrig asof dit die eerste dag van die tweede kwartaal is en ons begin met leermaterial wat die DBO voorskryf. Dit is so vir ALLE openbare skole in ons land.

GEEN openbare skool kan daarop aanspraak maak dat elke enkele kind in die skool hul lesse aanlyn ontvang het, dat elke aspek in die NKABV / CAPS gedek kan word daarmee nie en al die assesserings gedoen is nie. Ons doen egter almal moeite om, op ons eie unieke manier, sekere begrippe tuis te bring en ons kinders aan die dink te hou…

SKOOLFONDS:

Ons weet dat tye daar buite moeilik is en dat ons nie almal in die- selfde situasie is nie.

Ek wil steeds ‘n beroep op u doen om die skoolfonds getrou te betaal.

Baie dankie vir die van u wat dit gedoen het en op datum gebly het.

Hou ons die heeltyd op hoogte van u situasie en moet dit nie sommer net in die lug laat hang nie. Kontak my, of Elna Bierman, die skool se tesourier, per epos by requests@huttenpark.co.za.

Ouers wat in hierdie moeilike tye, moontlik ‘n ander kind se skoolgeld kan betaal, word aangemoedig om met my of Mev Sheila Lizen kontak te maak. (finances@huttenpark.co.za) Sy sal vir u die bank besonderhede en verwysing nommer gee om die oorbetaling te kan doen.

Saam kan ons hierdie krisis oorkom.  Ons sien uit daarna om al die laggende, vrolike gesiggies weer by die skool te sien. Baie sterkte

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply