2020-08-31

Beste Ouers

COVID-19 OMSENDBRIED 6 VAN 2020

Die derde kwartaal is reeds volstoom aan die gang.  Weens die inperkings mag ons steeds net 50% van leerlinge by die skool ontvang, dus gaan ons voort met die afwisseling van seuns en dogters op alternatiewe dae.  Ek moet sê dat dit werklik goed gaan by die skool ten spyte van die uitdagings wat ons daagliks in die oë staar.

 

  1. PERSONEELSAKE:

Baie geluk aan mej Sonja Cronjé (Gr 2AC) wat met Stephen van Aswegen in die huwelik getree het.  Ons glo dat hulle baie gelukkig saam sal wees.

Mev Wilma Meyer en haar man het onlangs ‘n baba seuntjie ryker geword en hulle het intussen besluit dat sy ‘n tuisbly mamma gaan wees.  Ons bedank haar vir die uitstekende werk wat sy oor die afgelope jare aan die Hutties gelewer het.

Mev Y Botes is ook tans met kraamverlof tot die einde van die jaar.  Mev M. Steenkamp sal in haar plek waarneem.

Die hartseer het ons skool se personeel ook hard getref die afgelope weke:

Marinus Struwig (Ons BL Voorsitter) en Yolandi (Finansiële sekretaresse) se ma en pa is die afgelope weke kort na mekaar oorlede. Ons innige simpatie aan hulle met hierdie dubbele slag.

André Groenewald (Lid van ons BL) se ma is oorlede.

Teresa Young (Skoolhoof se persoonlike assistent) se pa is oorlede.

Johana Mostert (Afroldame) se ma is oorlede.

Mnr & Mev Grobler se swaer, wat by hulle gewoon het, is oorlede.

Marié Jonker se ouma is oorlede.

Mr Mkonyana se ouma is ook oorlede.

Mev Debbie McDonald se pa is gister oorlede na ‘n lang siekbed.

Ons simpatiseer met al hierdie personeel met die verlies aan geliefdes.

 

Dit is met afgryse wat ons kennisgeneem het van die moord op die Rafferty-gesin van Normandien.  Hulle was ook familie van Mev. René de Meyer (Gr 3 onder-wyseres).  Hierdie is ‘n skokkende gebeurlikheid in ons gemeenskap en ook ‘n groot verlies.  Ons ondersteun die aksie om ons boere te beskerm teen plaasmoorde.

 

  1. AKADEMIESE SAKE:

U kind sal hierdie kwartaal normaal asseseer word en daar sal aan die einde van die kwartaal ‘n rapport uitgereik word.  Ons gaan steeds probeer om soveel van die normale kurrikulum te dek om ons leerlinge so goed as moontlik voor te berei vir volgende jaar se uitdagings.

 

Kwartaal 1, 3 en 4 se punte sal gebruik word om te bepaal of die leerlinge die vereiste standaard gehandhaaf het.

Verseker asseblief dat u kind steeds deeglik voorberei vir hulle toetse en ander asseserings.  Hierdie punte sal ook progressie na ‘n volgende graad in 2021 bepaal.

 

Ingesluit hierby is ook die Top 10 leerlinge van kwartaal 1.  Ons glo dit sal ook al ons leerlinge inspireer om deurgaans hard te werk.

 

  1. AFWESIGHEDE VAN LEERLINGE:

Ons kom agter dat leerlinge vir geen dringende rede tuis bly.  Ons vermoed dat die hele Covid-19 situasie dit dalk makliker maak vir ouers om kinders tuis te hou.

Die Staatskoerant 43579 van 2 Augustus meld ondermeer die volgende: “ A learner must be marked absent in the attendance register when the learner is  physically absent at school.” Die Staatskoerant is beskikbaar op https://opengazettes.org.za/ZA/2020.  Bestudeer asseblief die inhoud van die dokument.

Ek herinner u daaraan dat u aansoek moet doen vir u kind om tuis onderrig te word.  Hierdie aansoek word dan aan die Distrikkantoor gestuur vir goedkeuring.  Leerlinge met komorbititeite se aansoeke moet van ‘n mediese sertifikaat vergesel word.

Neem kennis dat vanaf Maandag 7 September GEEN e-leer sal plaasvind vir leerlinge wat nie geregistreer is vir komorbiditeite nie.  Ons doen ‘n beroep op u om u kind skool toe te stuur sodat hulle normaal kan begin skoolgaan.  Die klasse is steeds klein, en daar is, in die groter klasse, nie meer as 15 leerlinge in ‘n klas nie.  Ons handhaaf steeds die protokol vereistes baie streng.  Ons vind leerlinge sukkel werklik met sosialisering, kommunikasie en aanpassing as hulle so lank tuis bly.

Lesse sal slegs aan die individue gestuur word.  Skakel my of Mnr. Gray gerus indien u nie seker van die situasie is nie.

 

  1. SKOOLKALENDER 2020:

Die gewysigde skoolkalender is aan u uitgestuur, en is ook beskikbaar op die skool se webwerf.  Indien dit nie weer gewysig word nie sluit die skool op 23 Oktober vir ‘n paar dae en open weer op 2 November.  Die skool sluit dan eers op 15 Desember en die huidige aanduiding is dat skole op 25 Januarie vir onderwysers begin.  Leerlinge sal ‘n dag of twee later begin. Geen datum is nog bepaal nie.  Die onderhandelinge oor die matriekeksamen kan datums verander.

 

  1. FOTODAE:

Klas-en individuele foto’s word op 7 (dogters) en 8 (seuns) September geneem. Moet asseblief nie vooraf geld skool toe stuur nie, maar slegs op die dag.

 

  1. SKOOLFONDS:

Met sake wat stadig maar seker terugkeer na normaal wil ek u aanmoedig om die reëlings wat u met ons getref het na te kom.  Ons versoek dringend dat u binne die volgende vier maande u skoolfonds vir die jaar vereffen.  Baie dankie vir die ouers wat ten tye van die epidemie steeds hul skoolfonds getrou bly betaal het.  U het verseker dat ons die skool met sukses kon bedryf, ons maandelikse verpligtinge kon nakom en dat geen afleggings nodig was nie.  Ons het ook in die proses drastiese besnoeiings aan die begroting gemaak.

 

  1. DANKIE AAN PERSONEEL:

Ek wil graag deur middel van hierdie omsendbrief ook namens u en die BL vir die personeel opreg bedank vir hulle toewyding en moeite oor die afgelope maande.  Met die dat hulle hulself moes bekwaam met Google Classroom en e-leer, steeds met lesse vir die leerlinge voor hulle in die klasse gereed te staan, te verseker dat almal tuiswerk het en e-posse en WattsApp werk uitgestuur het tydens die eerste fase van die inperking, het ons groot agting en waardering.  Hulle het werklik die spreekwoordelike ekstra “myl” geloop vir die skool en vir die kinders. Ek is besonder trots op ons span.  Hulle is werklik STERRE!

 

Baie dankie vir u volgehoue ondersteuning die afgelope maande.

 

Groete

 

 

 

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply